REPRODUKČNÍ MEDICÍNA OD DĚTSTVÍ PO DOSPĚLOST


REPRODUKČNÍ MEDICÍNA OD DĚTSTVÍ PO DOSPĚLOST

Moderní doba přinesla i do endokrinologie nové diagnostické a terapeutické postupy, změnil se přístup k celé řaděchorob a vývojových poruch. Exploze nových poznatků se projevuje zejména při vyšetření na subcelulární úrovni.Zkoumá se stavba a funkce různých receptorů a genů, tato problematika již přestala být futurologií. Přesto všakzůstávají v medicíně oblasti, jimž až dosud není věnována náležitá pozornost. V endokrinologii dětského a adoles-centního věku je to například problematika reprodukce a budoucí fertility. Může se zdát, že tato oblast je dětskémuvěku vzdálená. Je však nutno si uvědomit, že některé poruchy reprodukce mají svůj počátek již v tomto obdobíživota. Obvykle se předpokládá, že otázky fertility bude řešit až lékař-specialista pro dospělé. Jsme přesvědčenio tom, že uvedenou problematiku je naopak nutno řešit v rámci mezioborové spolupráce a v úzké návaznosti již oddětského věku. Cílem tohoto sdělení je podat přehled o endokrinních poruchách ve vztahu k poruchám reprodukcea nastínit možnosti spolupráce různých lékařských oborů od dětského věku po dospělost.

Klíčová slova:
reprodukční schopnost, fertilita, děti, dospívající, dospělí.


Reproductive Medicine from Childhood to Adulthood

Modern era brought new diagnostic and therapeutic methods to endocrinology and changed the approach to manydiseases and developmental disorders. Explosion of new findings brought about the possibility of examinations onsubcellular level. Possibility to study structure and function of various genes is not any more the futurology. However,still in medicine romain a roas which are considered as less important. It is usually assumed that questions of fertilitywill be dealt by the specialist for adults. We suppose that the given problems should be well advised by aninterdisciplinary co-operating team in the paediatric patients already. However, it should be recognised that somereproduction disorders have their origin in the early age. The aim of this paper is to give an overview on endocrinedisorders in relation to reproduction impairments and to outline possibilities of co-operation between differentspecialist treating patients from childhood trough adulthood.

Key words:
reproductive potential, fertility, children, adolescents, adults.


Autoři: M. Šnajderová;  T. Mardešić;  V. Sobotka;  B. Kalvachová
Působiště autorů: 2. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha Sanatorium Pronatal, Praha Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 451-455
Kategorie: Články

Souhrn

Moderní doba přinesla i do endokrinologie nové diagnostické a terapeutické postupy, změnil se přístup k celé řaděchorob a vývojových poruch. Exploze nových poznatků se projevuje zejména při vyšetření na subcelulární úrovni.Zkoumá se stavba a funkce různých receptorů a genů, tato problematika již přestala být futurologií. Přesto všakzůstávají v medicíně oblasti, jimž až dosud není věnována náležitá pozornost. V endokrinologii dětského a adoles-centního věku je to například problematika reprodukce a budoucí fertility. Může se zdát, že tato oblast je dětskémuvěku vzdálená. Je však nutno si uvědomit, že některé poruchy reprodukce mají svůj počátek již v tomto obdobíživota. Obvykle se předpokládá, že otázky fertility bude řešit až lékař-specialista pro dospělé. Jsme přesvědčenio tom, že uvedenou problematiku je naopak nutno řešit v rámci mezioborové spolupráce a v úzké návaznosti již oddětského věku. Cílem tohoto sdělení je podat přehled o endokrinních poruchách ve vztahu k poruchám reprodukcea nastínit možnosti spolupráce různých lékařských oborů od dětského věku po dospělost.

Klíčová slova:
reprodukční schopnost, fertilita, děti, dospívající, dospělí.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa