MŮŽE HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE OVLIVNITPLAZMATICKOU KONCENTRACI IGF-1 A IGFBP-1U ŠTÍHLÝCH ŽEN SE SYNDROMEM POLYCYSTICKÝCHOVARIÍ?


MŮŽE HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE OVLIVNITPLAZMATICKOU KONCENTRACI IGF-1 A IGFBP-1U ŠTÍHLÝCH ŽEN SE SYNDROMEM POLYCYSTICKÝCHOVARIÍ?

Východisko.
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je častá endokrinopatie žen v reprodukčním věku. Etiopa -togeneze tohoto stavu je multifaktoriální a je stále diskutována. Zvažuje se možnost poruchy intraovariálního IGFsystému s vlivem na zrání folikulů v ovariích. Cílem naší práce bylo zjistit u žen s PCOS a zdravých probandek vlivpodávání orálního kontraceptiva obsahujícího nízkoandrogenní progestin na IGF systém.Metody a výsledky. Celkem jsme vyšetřili 14 pacientek a 7 zdravých kontrol, které splňovaly diagnostická kritériaPCOS. Všichni probandi byli vyšetřeni před a po 6měsíčním podávání monofázické estrogen-progestagenovékontracepčí terapie s obsahem 35 mg ethinylstradiolu/den a 250 mg nízkoandrogenního progestinu norgestimátu/den.U pacientek s PCOS došlo v souvislosti s léčbou k mírnému vzestupu bazální inzulinémie (16,3±4,8 vs. 20,8±4,8 mU.l-1, p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, IGF, inzulinémie.


Can Hormonal Contraception Influence Plasma Levels of IGF-1 andIGFBP-1 in Gracile Women With PCOS?

Background.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) represents a frequent endocrinopathy among fertile women.Ethiopathogenesis of the syndrome is multifactorial and it is a subject of scientific discussions. Considered is thepossibility of intraovarial IGF system disorder affecting maturation of ovarial folicles. The aim of our work was todetermine effects of peroral contraceptives with low-androgen progestin on IGF system in PCOS patients and healthywoman controls.Methods and Results. 14 patients fulfilling diagnostic criteria of PCOS and 7 healthy controls were included intothe study. All persons were examined before and after six months lasting administration of monophasic estrogen--progesteron contraceptive therapy with 35 mg of ethinylestradiol per day and 250 mg of low-androgen progestinnorgestimate per day. In PCOS patients low increase of basal insulinemia levels occurred (16.3±4.8 vs. 20.8±4.8 mU.l-1, p

Key words:
polycystic ovary syndrome, IGF, insulinemia.


Autoři: G. Šindelka;  D. Cibula;  M. Fanta;  Z. Kasalová;  V. Justová;  Z. Lacinová;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 469-472
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je častá endokrinopatie žen v reprodukčním věku. Etiopa -togeneze tohoto stavu je multifaktoriální a je stále diskutována. Zvažuje se možnost poruchy intraovariálního IGFsystému s vlivem na zrání folikulů v ovariích. Cílem naší práce bylo zjistit u žen s PCOS a zdravých probandek vlivpodávání orálního kontraceptiva obsahujícího nízkoandrogenní progestin na IGF systém.Metody a výsledky. Celkem jsme vyšetřili 14 pacientek a 7 zdravých kontrol, které splňovaly diagnostická kritériaPCOS. Všichni probandi byli vyšetřeni před a po 6měsíčním podávání monofázické estrogen-progestagenovékontracepčí terapie s obsahem 35 mg ethinylstradiolu/den a 250 mg nízkoandrogenního progestinu norgestimátu/den.U pacientek s PCOS došlo v souvislosti s léčbou k mírnému vzestupu bazální inzulinémie (16,3±4,8 vs. 20,8±4,8 mU.l-1, p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, IGF, inzulinémie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa