ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A ANTIFOSFOLIPIDOVÉPROTILÁTKY


ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A ANTIFOSFOLIPIDOVÉPROTILÁTKY

Antifosfolipidový syndrom je vzácné systémové autoimunitní onemocnění, charakterizované opakovanými tepen-ními a žilními trombózami, recidivujícími spontánními potraty, a trombocytopenií. Laboratorně je definován pří-tomností protilátek proti fosfolipidům. Tyto protilátky jsou prokazovány funkčními testy lupusového antikoagulans,antikardiolipinovými ELISA testy, ELISA testy prokazujícími protilátky proti b2-glykoproteinu 1 a proti jinýmkofaktorům a fosfolipidům. Patogenetické mechanizmy vzniku trombóz nejsou zatím uspokojivě vysvětleny. Dia-gnostické testy a metody detekce antifosfolipidových protilátek nejsou dosud dostatečně standardizovány.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, antifosfolipidové protilátky, lupus antikoagulans, laboratorní dia-gnostika.


The Antiphospholipid Syndrome and Antiphospholipid Antibodies

Antiphospholipid syndrome is a rate systemic autoimmune disease characterized by widespread arterial and venousthrombosis, recurrent abortion and thrombocytopenia. Laboratory tests reveal antibodies against phospholipids.These antibodies are detected by functional tests for the lupus anticoagulant, the anticardiolipin ELISA, theanti-b2-glycoprotein 1 ELISA and ELISA tests for antibodies against other cofactors and phospholipids. Pathogeneticmechanisms of thrombosis are poorly understood. Diagnostic assays for detection of antiphospholipid have not beenyet adequately standardized.

Key words:
antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, lupus anticoagulant, laboratory detection.


Autoři: K. Malíčková;  T. Fučíková
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 465-468
Kategorie: Články

Souhrn

Antifosfolipidový syndrom je vzácné systémové autoimunitní onemocnění, charakterizované opakovanými tepen-ními a žilními trombózami, recidivujícími spontánními potraty, a trombocytopenií. Laboratorně je definován pří-tomností protilátek proti fosfolipidům. Tyto protilátky jsou prokazovány funkčními testy lupusového antikoagulans,antikardiolipinovými ELISA testy, ELISA testy prokazujícími protilátky proti b2-glykoproteinu 1 a proti jinýmkofaktorům a fosfolipidům. Patogenetické mechanizmy vzniku trombóz nejsou zatím uspokojivě vysvětleny. Dia-gnostické testy a metody detekce antifosfolipidových protilátek nejsou dosud dostatečně standardizovány.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, antifosfolipidové protilátky, lupus antikoagulans, laboratorní dia-gnostika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa