REOLOGICKÉ VLASTNOSTI KRVEPŘI PULZNÍ FARMAKOMECHANICKÉ A LOKÁLNÍKONTINUÁLNÍ TROMBOLÝZE


REOLOGICKÉ VLASTNOSTI KRVEPŘI PULZNÍ FARMAKOMECHANICKÉ A LOKÁLNÍKONTINUÁLNÍ TROMBOLÝZE

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit, zda kontrolované podávání trombolytika přímo do tepenného uzávěru zamezívzniku systémového lytického stavu, který podmiňuje vznik distančních krvácivých komplikací.Metody a výsledky. U souborů nemocných s provedenou pulzní farmakomechanickou (94 nemocných) a lokální,kontinuální trombolýzou (74 nemocných) jsme sledovali změny viskozity krve, plazmy, koagulačních testů, hladinyfibrinogenu a řady dalších vybraných parametrů.Závěry. Pulzní farmakomechanická trombolýza je podobně jako jiné typy fibrinolytické terapie provázenapřítomností systémového lytického stavu a rizikem nechtěného rozpuštění hemostatické trombolýzy. Po skončeníaplikace urokinázy dochází k ústupu vyvolaných systémových změn podobně při obou sledovaných způsobechpodání trombolytika. Vzhledem k tomu, že při použití kontinuální lokální trombolýzy trvá léčba přibližně 40krátdéle, prodlužuje se zde podobně i existence systémového lytického stavu a zvýšené riziko krvácivých komplikací.

Klíčová slova:
viskozita krve, urokináza, lokální trombolýza, ischemická choroba dolních končet in.


Blood Rheology During Pulsatile Pharmacomechanical and Local Continual Thrombo-lysis

Background.
The aim of the work was to find out whether the controlled administration of a thrombolytic directlyinto the arterial occlusion could prevent formation of the systemic lytic state, which may result in distant bleedingcomplications.Methods and Results. In patients subjected to pulsatile pharmacomechanical (94 patients) and local continualthrombolysis (74 patients) changes in blood and plasma viscosity, coagulation tests, fibrinogene levels and someother parameters were investigated.Conclusions. Pulsatile pharmacomechanical thrombolysis, similarly to other forms of thrombolysis, is accompa-nied with systemic lytic state and the risk of unwanted resorption of the hemostatic thrombosis. Urokinazeadministration brings about regress of systemic changes, which is similar to the use of either tested thrombolyticadministration. As treatment by the continual thrombolysistakes is approximately 40 times longer, the risk of systemiclytic state and bleeding complication growths.

Key words:
blood viscosity, urokinaze, local thrombolysis, ischaemic disease of the lower limbs.


Autoři: R. Urbanová;  M. Bulvas
Působiště autorů: II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 374-378
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit, zda kontrolované podávání trombolytika přímo do tepenného uzávěru zamezívzniku systémového lytického stavu, který podmiňuje vznik distančních krvácivých komplikací.Metody a výsledky. U souborů nemocných s provedenou pulzní farmakomechanickou (94 nemocných) a lokální,kontinuální trombolýzou (74 nemocných) jsme sledovali změny viskozity krve, plazmy, koagulačních testů, hladinyfibrinogenu a řady dalších vybraných parametrů.Závěry. Pulzní farmakomechanická trombolýza je podobně jako jiné typy fibrinolytické terapie provázenapřítomností systémového lytického stavu a rizikem nechtěného rozpuštění hemostatické trombolýzy. Po skončeníaplikace urokinázy dochází k ústupu vyvolaných systémových změn podobně při obou sledovaných způsobechpodání trombolytika. Vzhledem k tomu, že při použití kontinuální lokální trombolýzy trvá léčba přibližně 40krátdéle, prodlužuje se zde podobně i existence systémového lytického stavu a zvýšené riziko krvácivých komplikací.

Klíčová slova:
viskozita krve, urokináza, lokální trombolýza, ischemická choroba dolních končet in.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa