PRVNÍ ÚMRTÍ NA MALARIA TERTIANAV ČESKÉ REPUBLICE


PRVNÍ ÚMRTÍ NA MALARIA TERTIANAV ČESKÉ REPUBLICE

Autoři popisují fatální případ malaria tertiana (Plasmodium vivax) importovaný do ČR z Indie. Těžké klinicképříznaky vedoucí až k šoku a multiorgánovému selhání bývají častější u tropické malárie (P. falciparum). Přes použitíkontinuální veno-venózní hemodiafiltrace došlo za poklesu HLA-DR k exitu. Efekt použitých antimalarik byl dobrý.

Klíčová slova:
letální malaria tertiana (Plasmodium vivax), veno-venózní hemodiafiltrace, HLA-DR, chinin.


First Death from Tertian Malaria in the Czech Republic

The authors describe a fatal case of tertian malaria (Plasmodium vivax) imported to the Czech Republic fromIndia. Severe clinical symptoms leading to shock and multi-organ failure are more frequent in tropical malaria (P.falciparum). Despite the use oc continuous veno-venous haemodiafiltration HLA-DR decline and death occurred.The effect of the administered antimalarias drugs was good.

Key words:
lethal tertian malaria (Plasmodium vivax), veno-venous haemodiafiltration, HLA-DR, quinine.


Autoři: A. Lobovská;  I. Rubík;  M. Holub;  P. Selinger 1
Působiště autorů: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK Praha 1 Patologicko-anatomické odd. FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 52-55
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují fatální případ malaria tertiana (Plasmodium vivax) importovaný do ČR z Indie. Těžké klinicképříznaky vedoucí až k šoku a multiorgánovému selhání bývají častější u tropické malárie (P. falciparum). Přes použitíkontinuální veno-venózní hemodiafiltrace došlo za poklesu HLA-DR k exitu. Efekt použitých antimalarik byl dobrý.

Klíčová slova:
letální malaria tertiana (Plasmodium vivax), veno-venózní hemodiafiltrace, HLA-DR, chinin.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa