Usnesení Sjezdu delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(3): 172
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, konaný dne 31. 1. 2011 v Praze

Vyjadřuje

 • poděkování odstupujícímu předsednictvu a revizní komisi za jeho dosavadní práci.

Schvaluje

 • Zprávu o činnosti předsednictva ČLS JEP za období od minulého sjezdu (2007–2010) přednesenou prof. MUDr.  J. Blahošem, DrSc.
 • Zprávu o činnosti revizní komise přednesenou předsedkyní revizní komise doc. MUDr. V. Marešovou, CSc.
 • Zprávu o hospodaření ČLS JEP přednesenou pokladníkem prof. MUDr. J. Švihovcem, DrSc.

Bere na vědomí

 • Informaci prof. MUDr. V. Paličky, CSc., Dr.h.c. o proběhlých jednáních se zástupci MZ ČR, LOK a ČLK v posledních dnech na téma akce „Děkujeme – odcházíme“. 

Podporuje

 • Stanovisko předsednictva ČLS JEP k akci „Děkujeme – odcházíme“ ze dne 14. 12. 2010 (viz příloha usnesení č. 1)

Zvolil

 • Předsednictvo a Revizní komisi ČLS JEP

Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Ukládá

 • Novému předsednictvu navrhnout pracovní skupinu k přípravě novely stanov ČLS JEP ve variantách umožňujících zachování individuálního členství případně zavedení členství kolektivní jednotlivých odborných společností a vyřešení problému přidruženého členství. Tento návrh novely stanov do jednoho roku předložit mimořádnému sjezdu ČLS JEP.
 • Předsednictvu dále pokračovat v jednání s MZ ČR o specializačním vzdělávání.
 • Posílit roli ČLS JEP v jednání s MZ ČR a dalšími subjekty na téma související s tvorbou a definicí úhradových a léčebných standardů zdravotní péče.
 • V rámci kontinuálního vzdělávání se podílet na tvorbě jednotného systému ohodnocení vzdělávacích akcí a centrální evidenci celoživotního vzdělávání.
 • Novému předsednictvu, aby přijímalo podněty z organizačních složek ČLS JEP týkajících se problémů ve zdravotnictví a aby tyto podněty předávalo ministru zdravotnictví, případně jiným relevantním organizacím, s žádostí o řešení.
 • Průběžně informovat organizační složky ČLS JEP o jednáních v těchto uvedených bodech.

Členové návrhové komise:

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

MUDr. Hana Cabrnochová

MUDr. Otto Herber                                                                        

V Praze dne 31. 1. 2011


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek JUBILEA

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa