23. Bohnické sexuologické dny


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(3): 173
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Bohnické sexuologické dny mají úctyhodnou, více než dvacetiletou tradici. Pro letošní ročník organizátoři zvolili jako hlavní téma komerční sexualitu. Téměř stovka účastníků vyslechla však přednášky, které zadaný rámec výrazně překračovaly. To je ostatně na sexuologických konferencích zvykem. Sexuologie tím dokládá svůj výrazně interdisciplinární charakter.

Hlavním tématem konference se zabývalo několik zajímavých sdělení.

I. Procházka (Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha) referoval o zkušenostech s komerčním sexem a sexuální turistikou u českých gayů.

Š. Blatníková (IKSP Praha) podala zajímavý přehled výskytu komerčního sexuálního zneužívání dětí v českých  kriminologických statistikách.

Š. Valentová (Fakulta humanitních studií UK, Praha) se zabývala analýzou různých faktorů homosexuální mužské prostituce.

M. Johnson ze stejné fakulty se zabýval sexuálním chováním internetových prostitutů v České republice.

Je zřejmé, že otázky komerčního sexu dnes již zdaleka nezajímají jenom lékaře. V Česku roste výzkumná aktivita nejrůznějších humanisticky orientovaných institucí. To nepochybně poskytuje dobrou perspektivu pro další studium lidské sexuality v širokém záběru.

Z dalších referátů zaujal britský psycholog S. Brody, který přednášel o výzkumech vaginálního a klitoridálního orgasmu za pomoci moderních zobrazovacích metod. Pracoval s dynamickou magnetickou rezonancí a snažil se dokázat dominantní význam vaginálního orgasmu pro zdraví a psychickou pohodu žen.

A. Kolářský (PL Bohnice) a Ž. Herrová (PL Havlíčkův Brod) přednášeli o své koncepci „Sexuálního modulačního systému“ ve studiu parafilií a v klinické práci s touto klientelou.

J. Zvěřina (Sexuologický ústav, Praha) podal přehled svého pojetí struktury sexuální motivace subjektu a upozornil na historický vývoj názvosloví, které má popisovat sexuální chování parafilních osob.

M. Mitlöhner (Hradec Králové) a P.  Ada­mová (Policie České Budějovice) se ve svých referátech zabývali změnami v definicích skutkových podstat sexuálně motivovaných trestných činů v novém Trestním zákoníku. Je zřejmé, že zejména na změny v definici znásilnění a nově zavedeném pojmu „sexuální nátlak“ si bude muset laická i odborná veřejnost nějaký čas zvykat.

Přednášky T. Krulové a P. Weisse (Sexuologický ústav 1. LF UK Praha) se zabývalo viktimologií a pachateli sexuálního násilí na ženách.

V. Šupina (PL Dobřany, přednášel o problémech s definicí „pornografie“ a zejména „dětské pornografie“. V této oblasti zřejmě bude pokračovat diskuse a komunikace znalců s orgány činnými v trestním řízení.

Velmi zajímavý byl blok přednášek, věnovaných „efebofílii“. Přednášeli zde S. Brichcín, J. Švarc (PL Bohnice) a J. Hrdlička (České Budějovice).

O samostatné existenci této deviace mnozí vyslovují pochybnosti. Nicméně praktické zkušenosti ukazují, že kromě nedeviantních efebofilů, kteří preferují mladé muže, existují „specialisté“ na dospívající chlapce, blízké dětskému věku. Někteří pro tyto stavy navrhují termín „pedo-efebofílie“. Tato preference má povahu parafílie, která zakládá ovlivnění ovládacích schopností pachatele a zejména pak uložení ochranného léčení sexuologického.

V průběhu konference byla také udělena Cena Josefa Hynieho, kterou pravidelně vyhlašuje výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v oboru za uplynulý rok. Za rok 2010 dostala tuto cenu publikace „Sexuologie“, kterou edit6oval P. Weiss. Vydala ji GRADA Praha (ISBN 978-80-247-2492-8).

J. Zvěřina


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek JUBILEA

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa