Program


Vyšlo v časopise: Hojení ran 8, č. Supplementum 1: 2-4, 2014
Kategorie: Abstrakta

28. května 2014

15.00–17.00 registrace účastníků

16.00–17.00 workshop – Myofasciální-manuální lymfodrenáž (M-MLD) u popáleninového traumatu ruky v teorii a praxi (Loskotová A., Loskotová J., Suchánek I.)

19.00 společenský večer

29. května 2014

8.00–9.00 registrace účastníků

9.00 slavnostní zahájení

9.40–16.30 odborný program (lékařská a sesterská sekce)

9.40–11.00 předsedající: Němečková Crkvenjaš Z., Klein L.

60 let Popáleninového centra FN Ostrava (Němečková Crkvenjaš Z.)

Crossing Borders (Trop M.)

Evolution of burn wound therapy: “from rags to riches?“ (Juhász I.)

Lékařská sekce

11.20–12.30 předsedající: Loskotová A., Lengyel P.

Poranění ruky u dětí (Dočekalová Š., Preis J.)

Možnosti operačného riešenia defektov mäkkého tkaniva v oblasti ruky (Lengyel P., Gajdoš J., Babjáková S., Baran M.)

Horní končetina v kontaktu s horkými válci (Vřeský B., Demel J.)

Replantace prstu kompozitním štěpem (Slaninka I., Čáp R., Klein L., Lhotský R., Hošek F., Hasenöhrlová L., Talábová Z.)

Využití stopkovaného laloku m. latissimus dorsi k vykrytí defektu měkkých tkání nad loketním kloubem – kazuistika (Petráš L., Štětinský J., Klosová H., Němečková Crkvenjaš Z.)

Fenomén bariéry měkkých tkání v komplexní terapii popáleninového traumatu (Loskotová A., Loskotová J., Suchánek I., Brychta P.)

13.30–14.45 předsedající: Tokarik M., Hošek F.

Syndrom multiorgánového selhání u kritického popáleninového úrazu (Srnský P., Vobruba V. a kol.)

Chirurgická léčba kriticky popáleného dítěte (Zajíček R., Kubok R., Pafčuga I., Šuca H., Srnský P., Brož L.)

Popálení 90 % III. st. 8letého dítěte, posthospitalizační průběh, rekonstrukční výkony a spolupráce s rodinou (Kubok R., Zajíček R., Brož L.)

Liečba detských popálenín v Košiciach-Šaci (2009–2014) (Babjáková S.)

Intoxikace oxidem uhelnatým a popáleninové trauma (Zámečníková I., Bakhtary A., Hájek M., Ječmínková R., Neiser J.)

Management inhalačního traumatu (Tokarik M., Pafčuga I., Šuca H., Brož L.)

15.15–16.30 předsedající: Kaloudová Y., Zajíček R.

Xe-Derma – klinické indikační spektrum u termického traumatu – soubor kazuistik (Klosová H., Petráš L., Štětinský J., Němečková Crkvenjaš Z., Vávrová Z.)

Biobrane – biosyntetický kryt v péči o termické úrazy (Kubok R., Zajíček R., Brož L.)

Naše zkušenosti s použitím moderních topických krytí (Mager R., Suchánek I., Lipový B., Kaloudová Y.)

FOTONYX fototerapie u popálených (Adámková M., Chaudhary H., Toman D.)

Alginogely v praxi dětského chirurga (Kocmichová B. a kol.)

Laseroterapie jizev po popálení – kazuistika (Vávrová Z.)

17.00–18.00 schůze výboru Společnosti popáleninové medicíny

19.30 společenský večer

30. května 2014

9.00–10.15 předsedající: Klosová H., Brychta P.

Srovnání dvou metod selektivní nekrektomie u hluboké popáleniny: kyselina benzo- ová versus hydrochirurgický přístroj VersaJet – video (Brychta P., Jelínková Z.)

Operační léčba hlubokého popálení kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátu autologních trombocytů (Klosová H., Štětinský J., Adámková M., Vítková K., Dvořáčková J., Gumulec J., Procházka V.)

Sdružené poranění elektrickým proudem – kazuistika (Kaloudová Y., Pikula R., Řihová H., Otáhal M., Krupicová H., Fiamoli M., Brychta P., Mašek M.)

Rekonstrukce centrální části obličeje po úrazu elektrickým proudem o vysokém napětí (Kadlčík M. a kol.)

Hodnocení přednemocničního zajištění dětí s termickým úrazem (Morávková J., Svatoň K., Zajíček R.)

10.45–12.00 předsedající: Zámečníková I., Suchánek I.

Meek-mikrografting, naše první zkušenosti v Popáleninovém centru FN Ostrava (Klosová H., Štětinský J., Petráš L., Kadlčík M., Chaudhary H.)

Není lipolýza jako lipolýza aneb i Klinika popálenin umí špičkovou estetickou medicínu (Baran M., Měšták J., Lengyel P., Poledne R.)

Fidaxomycin a jeho efektivita u kriticky popáleného pacienta (Lipový B., Řihová H.)

Neobvyklá komplikace u popálené pacientky (Hošek. F., Klein. L., Slaninka. I., Talábová. Z., Čáp. R., Hasenöhrlová. L.)

Využití tkáňového lepidla pro adhezi kožních štěpů (Suchánek I., Lipový B., Mager R., Kaloudová Y.)

Parainfekční nebo postmedikamentózní příčina TEN, aneb byla slepice dřív než vejce? (Lipový B., Řihová H.)

12.30 závěr konference

Sesterská sekce

29. května 2014

11.20–12.30 předsedající: Melicharová M., Vrátná R.

Působení interventa v těžkých životních situacích (Kovářová I., Bezrouková S.)

Komunikace s popáleným pacientem v intenzivní péči (Štefková G., Šatná M., Ševčíková N.)

Psychosociální potřeby pacientů s termickým poraněním (Blahutová P., Ryba A., Vavrošová J., Lapčíková E.)

Ošetřovatelský proces u dítěte s popálením dolních končetin (Ouřadová M., Czudková I.)

Následná péče o dítě po popálení dolních končetin, včetně navazující laserterapie (Petrová S.)

13.30–14.45 předsedající: Šetelíková L., Brožová L.

Intenzívna starostlivost o popálených pacientov s pridruženými ochoreniami – kazuistika (Tomečková S., Tóthová A., Beck J.)

Cévní přístupy a ošetřovatelská péče u pacientů léčených eliminačními metodami (Tyllichová J., Balhar Z.)

Ošetřovatelský proces u dětí a dospělých při defektech vzniklých po aplikaci parave nózní infuze (Jakubková E., Ševčíková M.)

Ošetřovatelská kazuistika při elektrotraumatu (Kollarcziková M., Horešovská M.)

Syndrom z odnětí na pediatrickém JIRP (Bašková M., Pokorná P.)

13.30–14.45 předsedající: Krupová L., Švidrnochová H.

Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacienta s popáleninami obličeje, krku a horních končetin (Švidrnochová H., Vrátná R.)

Popáleniny způsobené kyselinou sírovou – kazuistika (Pavlíčková L., Vrátná R.)

Diabetická noha – naše skúsenosti (Mikitová D., Babjáková S., Rusnáková J.)

Starostlivost a riešenie dekubitov na našom pracovisku (Kapturová H., Lengyel P., Tomková D.)

Jdu s děravou patou… mezioborová spolupráce při hojení rány – kazuistika (Krupová L., Mecková P.)

30. května 2014

9.00–10.15 předsedající: Kapturová H., Severová J.

Lyellův syndrom (Nováková R., Daňková M.)

„Až budeš velkej, tak jí to vrátíš“ (Stejskalová D., Jakubíčková E.)

Komplexní fyzioterapie v léčbě popáleninového traumatu (Muroňová I.)

Péče o jizvy nedílná součást popáleninového traumatu (Unucková S., Čermínová N., Klosová H.)

Rehabilitace u popálených pacientů v intenzivní péči (Vítková D., Plešková L., Buryšková D.)

Bazální stimulace u popáleninových stavů (Sroková L., Brezničanová L.)

10.45 vydání certifikátů

11.00 závěr konference

Posterová sekce

Ošetrovatelská starostlivost pri laserovej liposukcii – mílniky úspešného výsledku (Rusnáková J., Baran M., Kapturová H., Lengyel P.)


Štítky
Chirurgia všeobecná Sestra Domáca starostlivosť
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa