Srovnání analgetické účinnosti metamizolu s ibuprofenem po extrakci třetí stoličky

11. 11. 2017

Metamizol patří do skupiny neopioidních analgetik a používá se zejména u akutních bolestivých stavů. Kromě analgetického účinku má taktéž antipyretický a protizánětlivý účinek. Práce španělských autorů srovnávala jeho analgetickou účinnost s ibuprofenem u pacientů po extrakci stoličky.

Metodika a průběh studie

Pro porovnání analgetického efektu metamizolu v perorální formě (dávka 1 a 2 g) s ibuprofenem v dávce 600 mg a dále s placebem byla provedena randomizovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie. Zúčastnilo se jí 253 pacientů ve věku od 18 do 60 let, kterým byla za lokální anestezie extrahována třetí stolička (M3, lidově „zub moudrosti“).

Intenzita bolesti byla hodnocena pomocí vizuální analogové stupnice (VAS) o rozsahu 100 mm, kde 0 mm označuje stav bez bolesti a 100 mm pak stav nesnesitelné bolesti. Pro vstup do studie byla nutná úroveň bolesti 50 mm a více. Vyhodnocení pomocí VAS bylo provedeno po 15, 30 a 60 minutách od aplikace analgetik.

Výsledky 

Po 15 minutách od podání dosáhl nejvyšší analgetické účinnosti metamizol v dávce 2 g. Jeho efekt byl statisticky signifikantně vyšší (p < 0,001) než účinek metamizolu v nižší dávce, ibuprofenu i placeba. Po 60 minutách terapie pak ibuprofen a metamizol v obou dávkách účinkovaly signifikantně lépe než placebo. Metamizol v dávce 2 g snížil bolest signifikantněji (p < 0,05) než ibuprofen, ale rozdíl oproti metamizolu v nižší dávce již signifikantní nebyl. Po 60 minutách terapie metamizol v dávce 2 g snížil míru vnímání bolesti z průměrné hodnoty 55 mm na 12 mm na 100mm škále.

Během doby trvání studie nevznikly žádné závažné nežádoucí účinky a žádný z pacientů nemusel studii opustit. Celkově se objevilo 5 případů nežádoucích účinků: mírná ospalost u jednoho pacienta s metamizolem v dávce 1 g a u druhého pacienta s dávkou 2 g, závrať a mdloba u jednoho pacienta léčeného ibuprofenem a lokální krvácení u pacienta s placebem. Záchranou medikaci (podání kodeinu v dávce 30 mg) si vyžádal 1 pacient s metamizolem v dávce 1 g, 1 s metamizolem v dávce 2 g, 7 pacientů s ibuprofenem a 5 léčených placebem. 

Závěr

Metamizol v dávce 2 g byl v této studii nejúčinnější v potlačení bolesti u pacientů po extrakci třetí stoličky a má významně vyšší účinek než ibuprofen nebo placebo. Metamizol v dávce 1 g vykázal podobný terapeutický účinek jako ibuprofen v dávce 600 mg. 

(jtr) 

Zdroj: Planas M. E., Gay-Escoda C., Bagán J. V. et al. Oral metamizol (1 g and 2 g) versus ibuprofen and placebo in the treatment of lower third molar surgery pain: randomised double-blind multi-centre study. Cooperative Study Group. Eur J Clin Pharmacol 1998; 53 (6): 405−409.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa