Professor C. Mulder, guest at the 5th International Endoscopy Workshop in Hradec Králové


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 224-225
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

První polovina letošního roku byla bohatá na endoskopické akce. Po setkáních v Ostravě, Praze a Ústí nad Labem ji završil workshop pořádaný dne 28. 6. 2011 hradeckým gastro­enterologickým pracovištěm, vedeným prof. Burešem. Základnou centra je II. interní klinika FN v Hradci Králové vedená prof. Malým.

Již tradičně byla hlavním hostem work­shopu významná osobnost světové gastroenterologie, tentokrát profesor C. J. J. Mulder, MD, PhD, vedoucí gastro­enterologického oddělení Free University Medical Center v Amsterdamu. Odborný vliv prof. Muldera obohacuje mnoho oblastí gastro­enterologie. Je představitelem holandské gastro­enterologické školy, jejíž kvalita je celo­světově respektována. Demonstroval septo­tomii Zenkerova divertiklu u dvou nemocných. Do žaludku zavedl po vodiči ústy žaludeční sondu a septum protínal jehlovým nožem a argonovou plazma­koagulací výkonem 70 W. Výkony byly provedeny brilantní technikou založenou na osobní zkušenosti s léčbou více než 1 250 nemocných.

Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., (vlevo) a prof. Chris Mulder, MD, PhD, při soustředěné komunikaci s účastníky endoskopického workshopu.
Fig. 1. Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., (on the left) and prof. Chris Mulder, MD, PhD, communicating attentively with endoskopic workshop participants.
Obr. 1. Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., (vlevo) a prof. Chris Mulder, MD, PhD, při soustředěné komunikaci s účastníky endoskopického workshopu. Fig. 1. Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., (on the left) and prof. Chris Mulder, MD, PhD, communicating attentively with endoskopic workshop participants.

Další endoskopické výkony demonstrovali většinou hradečtí endo­skopisté. Prof. Rejchrt zavedl biodegradabilní stent do refrakterní stenózy jícnu. Prezentované spojení špičkové endo­skopické techniky a inovační technologie české firmy patří podle názoru referenta do výkladní skříně české diges­tivní endoskopie.

V endosonografické sekci demonstroval dr. Repák tenkojehlovou aspirační biopsii cystického útvaru v hlavě pankreatu a ložiskové léze podezřelé z inzulinomu. V obou případech se podařilo získat materiál k následnému laboratornímu vyšetření.

Endoskopické resekční techniky zdomácněly také na českých endoskopických workshopech. Doc. Kopáčová zúročila své rozsáhlé zkušenosti s endo­skopickou slizniční resekcí v kolon a rektu při demonstraci léčby lézí typu LST (Laterally Spreading Tumor) u dvou nemocných. Potvrdila, že plošný rozsah neoplazie je ve zkušených rukách málo významným prediktorem úspěchu. Doc. Kopáčová rovněž demonstrovala techniku dvojbalonové entero­skopie s ošetřením četných angio­dysplazií pomocí argonové plazmakoagulace. Tato novější endoskopická metoda prakticky vytěsnila dříve používanou intra­operační enteroskopii.

Dr. Tachecí provedl parciální endoskopickou slizniční resekci rozsáhlého kobercovitě se šířícího hamartomu žaludku. S přehledem zvládl krvácení ze submukózy, se kterým je v případě hamartomů dobré vždy počítat.

Dr. Tachecí a dr. Sopirjaková demonstrovali endoskopický trenažér Simbionix, který umožňuje nácvik základních endoskopických dovedností. Jedná se o další metodu k vylepšení výuky začínajících endoskopistů.

Hostující prim. Urban provedl endosonografické vyšetření a následnou endo­skopickou submukózní disekci karcinoidu žaludku.

Plánované ERCP vyšetření se zavedením kovového stentu rendezvous technikou se pro nezdařenou punkci nitrojaterních žlučovodů neuskutečnilo.

V teoretické části workshopu přednesl prof. Mulder sdělení na téma celiakie. Připomněl, že toto onemocnění je na západní polokouli časté také u obézních osob a doporučil myslet na celiakii u nemocných s revmatoidní artritidou, diabetem mellitus I. typu a Hashimotovou tyreoiditidou. Zajímavá je rostoucí incidence onemocnění v Indii, kde drahou rýži nahrazuje levnější pšenice.

Workshop koordinoval a diskuzi v auditoriu vedl prof. Bureš. Vytvořil tradičně pracovní a přátelskou atmosféru.

Hradecké workshopy jsou etalonem kvality po stránce odborné i orga­nizační. Všechny výkony byly precizně indikovány a terapeutické cíle jednoznačně specifikovány. Špičkové endo­skopické zázemí, výborné výkony endo­skopických týmů a interaktivní auditorium čítající více než 150 posluchačů přinesly poučení všem zúčastněným. Prof. Burešovi a jeho spolu­pracovníkům patří uznání a dík.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice, a. s.
Zalužanského 1192/15703 00 Ostrava
ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa