12th Endoscopic day in IKEM


Autoři: P. Vítek
Působiště autorů: Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 226
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Dne 19. 4. 2011 se v prostorách Kongresového centra IKEM a na endo­skopických pracovištích Kliniky hepato­gastroenterologie IKEM a II. interní kliniky FN Motol uskutečnil již 12. endo­skopický den IKEM. Hlavním hostem akce byl profesor Nageshwar Reddy, který patří mezí absolutní špičku světové endoskopie a v současné době působí jako ředitel Asijského institutu gastroenterologie v Hyderabadu v Indii. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou terapeutické ERCP a experimentální endoskopické výkony, především NOTES.

Akci navštívili endoskopisté a gastro­enterologové z celé ČR, někteří z nich se pak účastnili i vlastního endo­skopického programu workshopu, který byl tradičně on-line přenášen a komentován pro účastníky do kongresového sálu. Nageshwar Reddy nejprve bravurně zavedl dva metalické biliární stenty u nemocného s cholangio­karcinomem, poté provedl litotrypsi obtížné choledo­cholitiázy a následně v rámci demonstrace NOTES společně s Tomášem Huclem a týmem laparoskopických chirurgů předvedl na praseti in vivo techniku průniku do břišní dutiny přes stěnu žaludku. Uvedený výkon je základní podmínkou dalších nitrobřišních výkonů (appendektomie, cholecystektomie apod.). Výkon v sobě zahrnuje incizi stěny s vytvořením arteficiální perforace, následnou balonovou dilataci a průnik endoskopu do břišní dutiny. Po provedeném nitrobřišním výkonu je žaludeční perforace uzavřena standardními endoklipy. Velmi zajímavým aspektem výkonu byla skutečnost, že práci endoskopisty simultánně sledoval zevnitř břišní dutiny laparoskopický chirurg a endoskopisté v sále mohli vidět, že se jedná o technicky složitou záležitost se spoustou úskalí. Profesor Reddy svou účast na workshopu zakončil skvělou, místy až futurologickou přednáškou o současných možnostech perorální cholangioskopie.

Během workshopu byla provedena řada dalších endoskopických výkonů. Jan Martínek demonstroval endo­skopickou mukózní resekci high-grade dysplazie Barrettova jícnu s pomocí ligačních kroužků a rovněž ošetření reziduí Barrettova epitelu radiofrekvenční ablací technikou HALO 90. Praktické zkušenosti zatím ukazují, že nemocní s dlouhým Barrettovým jícnem často vyžadují k úplné eradikaci Barrettova epitelu několik sezení ablace, což výkon mimo jiné značně prodražuje. Ondřej Urban demonstroval endo­skopickou mukózní resekci rozsáhlého „laterally spreading“ tumoru rekta metodou po částech kličkou v terénu submukózní fibrózy po předchozím endoskopickém výkonu. Pavel Drastich pak provedl ligaci jícnových varixů u nemocného s jaterní cirhózou a v následné diskuzi probral možnosti a indikace ošetření hyper­plastických polypů žaludku v terénu portální hypertenze. Petr Štirand endo­skopicky snesl přisedlý polyp vzestupného tračníku a Julius Špičák demonstroval úskalí řešení choledo­cholitiázy u nemocných po resekci Billroth II.

Workshop byl tentokrát obohacen přenosy z endoskopického pracoviště II. interní kliniky FN Motol, při kterých byly demonstrovány unikátní endo­skopické zákroky na dětských pacientech. Radan Keil provedl ERCP u kojence s podezřením na kongenitální atrezii žlučových cest. ERCP je v této indikaci přesnější a přínosnější než MRCP a u daného pacienta přineslo příznivý výsledek. Vzhledem ke gracilní anatomii dětských pacientů je však nezbytné upravovat veškerá akcesoria, s čímž mají motolští endoskopisté bohaté zkušenosti. Jan Šťovíček pak demonstroval enteroskopii u nemocného s Peutz-Jeghersovým syndromem.

Všichni pacienti byli adekvátně ošetřeni a jednotlivé endoskopické zákroky provázela zajímavá diskuze. Zázemí pro účastníky bylo na tradičně vysoké úrovni. Organizátorům v čele s profesorem Špičákem patří velký dík za to, že takto již pravidelně zprostředkují pro naše lékaře kontakt s renomovanými světovými endoskopisty. Již nyní se proto můžeme těšit na další endoskopický den v roce 2012.

MUDr. Petr Vítek
Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321 738 01 Frýdek-Místek
vitek@kolonoskopie.cz

Vážení čtenáři, doplňující obrázky ke článku najdete na webových stránkách časopisu www.csgh.info.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa