Ocenění ČLS JEP pro členy Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP u příležitosti konání KMINE 2017


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 343
Kategorie: Aktuality

Ve dnech 25.–27. října 2017 se uskutečnil 6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 v Praze v Konferenčním centru City. Tento kongres je mezioborový a odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Společnost infekčního lékařství (SIL), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění.

KMINE 2017 organizovala SEM v úzké spolupráci se SIL a SLM. Základní témata KMINE 2017 byla:

  • přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly,
  • nové a znovu se objevující infekční onemocnění,
  • infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence,
  • antiinfektiva a rezistence,
  • infekční onemocnění preventabilní očkováním,
  • HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy,
  • molekulární metody v diagnostice a epidemiologii infekčních onemocnění,
  • aktuality v oborech.

Slavnostního zahájení KMINE 2017 se osobně krátkým projevem účastnili předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina a radní hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko. Prof. Svačina při této příležitosti předal ocenění ČLS JEP dvěma členům Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP:

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP byla udělena RNDr. Petru Petrášovi, CSc., který je dlouholetým aktivním členem ČLS JEP. Doktor Petráš za své působení získal celosvětové uznání jako odborník v problematice stafylokoků a zasloužil se o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho prezentaci. Díky jeho mezinárodnímu věhlasu byl po něm v roce 2013 pojmenován nový druh stafylokoka Staphylococcus petrasi. Dr. Petráš je vedoucím redaktorem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie a členem redakční rady časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Ocenění rovněž zaslouží dlouholetá práce dr. Petráše při postgraduálním vzdělávání mikrobiologů v České i Slovenské republice a rovněž jeho dlouholetá práce ve výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

Prof. Štěpán Svačina předává Zlatou pamětní medaili ČLS JEP RNDr. Petru Petrášovi, CSc. Za předsednickým stolkem MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Foto: Petra Smejkalová
Prof. Štěpán Svačina předává Zlatou pamětní medaili ČLS JEP RNDr. Petru Petrášovi, CSc. Za předsednickým stolkem MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Foto: Petra Smejkalová

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP byla udělena prof. MUDr. Miroslavu Votavovi, CSc., který je dlouholetým aktivním členem ČLS JEP. V letech 1993–2010 byl přednostou Mikrobiologického ústavu MU v Brně. Profesor Votava je autorem řady vědeckých publikací a předním odborníkem v problematice bakteriálních biofilmů. Na LF MU v Brně založil tradici Tomášových dnů – konference mladých mikrobiologů – a řadu let byl jejich garantem. Je členem redakční rady časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a pracoval i v dalších redakčních radách. Ocenění zaslouží rovněž jeho dlouholetá práce ve výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

V závěru slavnostního zahájení byla předána ocenění SEM a SIL za významnou publikaci v roce 2016:

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována za významnou odbornou práci v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu. Za rok 2016 ji získala publikace Havlíčková M, Limberková R, Smíšková D, Herrmannová K, Jiřincová H, Nováková L, Lexová P, Kynčl J, Arientová S, Marešová V: Mumps in the Czech Republic in 2013: clinical characteristics, mumps virus genotyping, and epidemiological links. Cent Eur J Public Health 2016; 24: 22–28.

Kredbovu cenu 2017 za nejlepší časopiseckou publikaci v oboru klinické infektologie s významem pro praxi udělil výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP práci Polívková S, Krůtová M, Petrlová K, Beneš J, Nyč O: Clostridium difficile ribotype 176 – a predictor for high mortality and risk of nosocomial spread? Anaerobe 2016; 40: 35–40.

Pavla Křížová

předsedkyně SEM ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa