Dvorana slávy slovenské medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 344
Kategorie: Aktuality

Nejvýznamnější akcí České lékařské společnosti je předávání Purkyňovy ceny na zámku v Libochovicích. Ta byla do roku 1992 často udělována i slovenským lékařům. Po rozdělení federace uděluje Slovenská lékařská společnost (SLS) několik cen, ale na významu nabývá projekt Dvorana slávy slovenské medicíny založený v roce 2013. Také letos, 19. září 2017, proběhlo v Bratislavě slavnostní setkání s prezentací 10 významných osobností slovenské medicíny uváděných do této odborné síně slávy. Z toho polovina ocenění byla udělena in memoriam za přítomnosti příbuzných oceněného. Oceněné osobnosti podrobněji představil předseda SLS profesor Ján Breza.

Ocenění letos byli:

  • Prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc. (*1936), internista a kardiolog, od roku 1990 přednosta II. interní kliniky v Bratislavě. Vědecky se zabýval především hypertenzí a katecholaminy.
  • Prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., akademik SAV (1909–2006), od roku 1947 byl přednostou Neuropsychiatrické kliniky UK v Bratislavě. Po rozdělení oborů byl přednostou Neurologické kliniky.
  • Prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc. (1918–2001), zakladatel moderní epidemiologie na Slovensku.
  • Prof. MUDr. Ladislav Dérer, DrSc., akademik ČSAV (1897–1960), pracoval na I. interní klinice UK v Bratislavě, zabýval se např. fyziologií jater a patofyziologií trávicího traktu.
  • Prof. MUDr. Ladislav Chmel, DrSc., člen korespondent SAV (1915–1981), pracoval v nemocnici v Martině a později na Dermatologické klinice v Bratislavě.
  • MUDr. Karol Kleibl, CSc. (1923–1995) pracoval zejména v Piešťanech, věnoval se sérologii a mykologii.
  • MUDr. Karol Mika (*1927) po ukončení studia pracoval v nemocnici v Banské Bystrici a brzy se stal tamtéž praktickým lékařem. Ještě dnes, v 90 letech, ordinuje. Podílel se na učebnicích pro praktické lékaře a proslul zejména monografiemi o léčivých rostlinách.
  • Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. (*1931) pracoval nejprve v anatomickém ústavu a později se stal profesorem oftalmologie v Bratislavě. Při tom se zvláště zaměřil na transplantaci rohovky, aplikaci umělých nitroočních čoček, modifikace operace odchlípení sítnice a na mikrochirurgii glaukomu.
  • Prof. MUDr. František Pór (1899–1980) pracoval jako primář interního oddělení a později interní kliniky v Košicích. Věnoval se endokrinologii.
  • Prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc. (1935–2009) působil na neurologickém oddělení v Martině, dále jako odborný asistent Katedry neurologie SÚDL v Trenčíne a pokračoval na Psychiatrické klinice LF UK v Bratislavě, kde následně odborně završil svůj profesní život.

Na závěr byla na setkání prezentována monografie s názvem „60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave – história a súčasnosť“ (V. Mojto a kol.). Přednosta kliniky doc. Mojto představil obsah knihy zaměřené na významné osobnosti pracující na této klinice od vzniku až do dnešních dní (např. první přednosta akademik Niederland, dále prof. Dzúrik, prof. Vavrečka, prof. Gvozdjak, prof. Gvozdjaková, prof. Holomáň, prof. Brixová, prof. Bada a mnozí další).

Prof. Ján Breza uvádí prof. Ivana Balažovjecha do Dvorany slávy slovenské medicíny.
Prof. Ján Breza uvádí prof. Ivana Balažovjecha do Dvorany slávy slovenské medicíny.
Foto: archiv SLS

MUDr. Karol Mika.
MUDr. Karol Mika.
Foto: archiv SLS

Štěpán Svačina


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa