Příspěvek do diskuse – Plénies


Autoři: doc. MUDr. CSc. Václav Jirásek
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 163
Kategorie: Dějiny lékařství

V čísle 4/2015 tohoto časopisu byl otištěn článek Karla Lukáše „Příběh apendixu“. Tento poutavý příběh autor končí výzvou, ať se přihlásí ten, kdo ví, kdo byl Plénies.

Přiložená tabulka je seznamem literatury, v níž by měly být uvedeny základní diagnostické znaky akutní apendicitidy. Z tohoto přehledu je zřejmé, že první, kdo v české literatuře uvedl Pléniesovo znamení, byl Arnold Jirásek. Ve 3. vydání spisu „Náhlé příhody břišní“ (1. a 2. vydání není k dispozici) je obsáhlý seznam literatury, nikde však Plénies není jako autor uveden. Arnoldem Jiráskem použitá literatura zabírá 27 stran, na nichž je uvedeno více než 800 citací (přibližně 30 na jedné stránce), nicméně ani jedna neobsahuje jméno Plénies. Toto jméno je však zmíněno na str. 16, 48, 64 tohoto spisu a v přehledu objektivních příznaků na str. 198−199 je uveřejněna tabulka, z které je zřejmé, že v souboru 161 nemocných s různými druhy zánětu červu je toto pořadí:

  1. Pléniesovo zn. 150/161
  2. Rovsingovo zn. 130/161
  3. Puls přes 80/min. 126/161
  4. Blumbergovo zn. 114/161

Tabulku sestavil as. MUDr. Leňo z chorobopisů Chirurgické kliniky Všeobecné nemocnice za druhé pololetí roku 1936. Je tudíž zřejmé, že na Jiráskově klinice existoval Plénies již v tomto roce.

Fundamentální spis Ladislava Syllaby, který obsahuje také rozsáhlý seznam příslušné literatury, jméno Plénies nezmiňuje. Že by to pečlivému Ladislavu Syllabovi uniklo? Ostatní autoři zřejmě použili jako základní informaci práci Arnolda Jiráska. Jiří Syllaba řádně cituje Jiráskovy zkušenosti s Pléniesovým příznakem. Fučík použitou literaturu vůbec neuvádí, podobně Třeška uvádí jen některou doporučenou literaturu. Ve všech ostatních uvedených monografiích není jméno Plénies uvedeno. Neexistuje však ani v respektovaných zahraničních pramenech (viz tabulka).

Kdyby si Pléniese Arnold Jirásek vymyslel, proč by tak činil? Mohl bolestivý poklep nazvat svým jménem. Nebo nám chybí znalost francouzské literatury, zejména té z přelomu století a ze 20.−30. let? Čtveřici znaků rozhodujících pro diagnózu akutní apendicitidy každopádně na konci studia musí znát každý medik. A tak výzva „Kdo byl Plénies?“ trvá i nadále.

Pozn. redakce: Plenies sign lze nalézt např. na interaktivní online vzdělávací platformě quizlet.com, kde je vysvětleno jako „a painful percussion on the right groin“, resp. jako „hypogastric pain on percussion“. Ovšem v databázi PubMed nenalezneme klíčové slovo „Plenies“ ani jednou.

Tab. 1. Tabulka s vybranou literaturou o fyzikální diagnostice břicha
Tabulka s vybranou literaturou o fyzikální diagnostice břicha
(Autor není v příbuzenském vztahu s Arnoldem Jiráskem.)

Korespondenční adresa

doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.

IV. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Tel.: 602 937 985

e-mail: jirasek.vacl@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa