Zirmův olomoucký diskuzní den


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 178
Kategorie: Sjezdy

Olomouc, 9. listopadu 2013

V sobotu 9. listopadu 2013 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil 4. Zirmův olomoucký diskuzní den, který pořádala Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (LF UP a FNOL) pod vedením prof. MUDr. Jiřího Řeháka, CSc., FEBO. Odborné akce určené především ambulantním oftalmologům se letos zúčastnilo 270 lékařů z České republiky i ze Slovenska.

Každý ze tří bloků byl moderován specialistou v dané oblasti z týmu lékařů Oční kliniky LF UP a FNOL. Na začátku bloku panelisté uvedli dané téma soubornými referáty, po nichž byla téměř celá hodina věnována diskuzi, rozebírání minikazuistik a reakcím na dotazy z auditoria. Ke všem tématům a jejich úskalím se také mohli vyjádřit všichni účastníci během četných hlasování, která probíhala v diskuzních částech bloků.

První blok, moderovaný MUDr. Martou Karhanovou, FEBO, byl věnován operacím strabismu u dospělých pacientů. Postupně jsme probrali možnosti prevence pooperační diplopie, využití prizmat (optických hranolů v brýlových sklech posunujících obraz k potlačení diplopie), současného řešení strabismu a refrakční vady (možnosti odstranění brýlí operací) a nové metody při operacích strabismu.

Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. se ujala organizace druhého bloku, který se zabýval sekundárními glaukomy (vybranými typy zeleného zákalu se známou vyvolávající příčinou). Přední české specialistky na glaukom (prim. MUDr. Ivana Liehneová (bývalá prezidentka České glaukomové společnosti – ČGS), doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (prezidentka ČGS) a doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (předsedkyně České oftalmologické společnosti)) a prezidentka Slovenské glaukomové společnosti prim. MUDr. Erika Vodrážková prezentovaly svoje zkušenosti s léčbou těchto komplikovaných onemocnění vedoucím někdy i přes razantní léčbu ke slepotě. Představitelky ČGS také uctily památku nedávno zesnulého prof. MUDr. Svatopluka Řeháka, DrSc. (emeritního děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, dřívějšího předsedy České oftalomogické společnosti a čestného člena České glaukomové společnosti.

Tématem třetího bloku vedeného MUDr. Pavlínou Hrabčíkovou byla problematika chlamydiových infekcí. MUDr. Jan Krásný (Oční klinika FNKV, Praha) se věnoval očnímu postižení u chlamydiových infekcí. Opakovaně zdůraznil nedostatečnost lokální léčby a nezbytnost celkové antibiotické léčby po adekvátně dlouhou dobu. Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (Evropská oční klinika Lexum, Praha) velmi podrobně rozebrala komplikovanou diferenciální diagnostiku očních chlamydiových infekcí, v níž je kromě anamnézy a klinického vyšetření velmi důležitá i laboratorní detekce bakteriální DNA metodou PCR, popř. i kultivace k verifikaci jiné bakteriální infekce. Zajímavou přednášku týkající se chronické únavy a chronického únavového syndromu přednesl doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (primář Oddělení alergologie a klinické imunologie FNOL). Při hledání etiologie chronického únavového syndromu (CFS, z anglického chronic fatique syndrome) je mimo jiné nutné vyloučit i chlamydiovou infekci. Odkázal na Vermaulenovu práci dokládající příznivý vliv terapie azitromycinem na ústup subjektivních potíží58 z 99 pacientů s CFS. CFS představuje chorobný stav jednoznačně multidisciplinární povahy. Dominantní roli v péči o nemocného by podle názoru pana docenta měl mít praktický lékař koordinující komplexní vyšetření pacienta a kontrolující komplexnost léčby, která by měla být zaměřena na ovlivnění objektivně zjištěných odchylek.

V předvečer odborného programu probíhaly tradičně kurzy vedené zkušenými optometristy na téma „Stanovení subjektivní refrakce“, v nichž se mladí oftalmologové mohli zdokonalit ve správném určení síly brýlových skel. Diskuzní den ukončila svým vystoupením doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO, která ocenila jeho vzrůstající odbornou kvalitu při zachování praktičnosti doporučení pro naši každodenní práci.

Obr. 1. Organizační výbor a panelisté (zleva): doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (Evropská oční klinika Lexum, Praha), prim. MUDr. Ivana Liehneová (Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem), MUDr. Pavlína Hrabčíková (vedoucí lékařka rohovkové poradny, Oční klinika LF UP a FNOL), prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. (vedoucí
lékařka glaukomové poradny, Oční klinika LF UP a FNOL); vzadu MUDr. Klára Samková (Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha), MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. (Oční klinika Neovize, Brno), vzadu doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (předsedkyně České oftalmologické společnosti, Privátní oční klinika JL, Praha), doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (prezidentka České glaukomové společnosti, Oční
klinika 1. LF UK a VFN, Praha), MUDr. Jan Krásný (Oční klinika 3. LF UK a FNKV, Praha), MUDr. Marta Karhanová, FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL)
Organizační výbor a panelisté (zleva): doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (Evropská oční klinika Lexum, Praha), prim. MUDr. Ivana Liehneová (Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem), MUDr. Pavlína Hrabčíková (vedoucí lékařka rohovkové poradny, Oční klinika LF UP a FNOL), prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. (vedoucí
lékařka glaukomové poradny, Oční klinika LF UP a FNOL); vzadu MUDr. Klára Samková (Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha), MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. (Oční klinika Neovize, Brno), vzadu doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (předsedkyně České oftalmologické společnosti, Privátní oční klinika JL, Praha), doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. (prezidentka České glaukomové společnosti, Oční
klinika 1. LF UK a VFN, Praha), MUDr. Jan Krásný (Oční klinika 3. LF UK a FNKV, Praha), MUDr. Marta Karhanová, FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL)

MUDr. Petr Mlčák

Oční klinika LF UP a FNOL

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: mlcakpetr@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa