Odešel plk. v.v. doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 182
Kategorie: Osobní zprávy

Doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc. se narodil 18. června 1936 v Boskovicích. Po ukončení studia na 11leté střední škole v Boskovicích se rozhodl pro studium vojenské medicíny. Promoval v roce 1960 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již v průběhu studia se vyhraňovaly jeho zájmy směrem k teoretickým oborům, pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře radiobiologie a v kontaktu s katedrou radiobiologie byl trvale i v průběhu postgraduálního školení ve Vojenské nemocnici v Jaroměři a práce hlavního lékaře u vojenského útvaru v Jičíně. Od roku 1964 působil na katedře radiobiologie Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně ve funkci asistenta. Jeho vědecká práce byla orientována hlavně na problematiku patogeneze, diagnostiky a léčby akutní nemoci z ozáření. Této tematice byla věnována i jeho kandidátská dizertační práce, na jejímž základě mu byla v roce 1974 udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd pro obor biofyzika. Jeho vědecká práce se neomezovala jen na výše uvedenou problematiku, ale podílel se i na studiu vlivu zevní a vnitřní kontaminace radioaktivními látkami. V roce 1980 při oponentním řízení obhájil habilitační spis a v roce 1981 mu byl udělen pedagogický titul docenta pro obor biofyzika.


Na základě výsledků v pedagogické a vědecké činnosti byl v roce 1987 jmenován náčelníkem katedry vojenské radiobiologie Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně. Tuto funkci vykonával do 31. prosince 1996. Ani po odchodu z akademie však nezůstal doma. Patřil mezi uznávané revizní lékaře Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Docent Petýrek byl autorem nebo spoluautorem 174 vědeckých publikací, 28 výzkumných zpráv a autorem řady studijních textů a učebnic. Od roku 1988 byl předsedou Řídící pracovní skupiny VLA JEP pro obor radiobiologie a zastával funkci předsedy komise pro obhajobu kandidátských dizertačních prací v oboru biofyzika. Dne 1. dubna 1994 byl jmenován tajemníkem Oborové rady pro teoretické lékařské obory a farmacii a hlavním odborníkem zdravotnické služby Armády České republiky pro obor radiobiologie. Za dobu jeho působení ve funkci vedoucího katedry radiobiologie dva příslušníci katedry byli jmenováni docenty pro obor radiobiologie.

Byl dlouhodobým členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Patřil mezi zakládající členy Společnosti pro radiobiologii a krizového plánování a déle než 10 let byl místopředsedou jejího výboru. Jako výraz uznání byl jmenován čestným členem této společnosti.

Plk. doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc. nás navždy opustil 2. března 2014.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

předseda Společnosti pro radiobiologiia krizového plánování ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa