XXIV. kurz endoskopické endonazální chirurgie


Autoři: J. Vokurka
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 110-111
Kategorie: Sjezdy

Praha, 1. listopadu 2011

Kurzy endoskopické endonazální chirurgie byly spjaty s ORL klinikou v Hradci Králové. Po přechodu jednoho ze zakladatelů této letité tradice (vždyť kurzy se konají každoročně od roku 1990) doc. J. Vokurky, CSc. do motolské nemocnice, konal se 24. kurz na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku tamtéž. Při zahájení kurzu 1. listopadu 2011, zdůraznil přednosta kliniky prof. J. Betka, DrSc. důležitost předchozích kurzů pro rozvíjení metody funkční endonazální chirurgie stejně jako pro výchovu mladých lékařů, budoucích operatérů u nás. Po krátkém ohlédnutí se za předchozími kurzy vysvětlil doc. Vokurka účastníkům co to je funkční endoskopická chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin a nastínil soudobé trendy vývoje. Endoskopicky lze nyní přes nos operovat nádory spodiny lební, hypofýzu, očnici, dekomprimovat zrakový nerv a další stále se rozšiřující spektrum výkonů. Podtrhl zejména nutnost dokonalé erudice a výcviku v této metodě, která znamená pro pacienty sice veliký přínos a zcela změnila staré zevní přístupy. Na druhé straně však těsné sousedství nosní dutiny a vedlejších nosních dutin se životně důležitými strukturami, jako je zrakový nerv, vnitřní krkavice a další cévy, pleny mozkové a samotný mozek, mohou znamenat těžké až smrtelné komplikace. Ve své edukaci musí začínající lékař procházet podobnými kurzy. Starší, jichž operující lékaři, se jich účastní z hlediska nabytí dalších znalostí i výměny zkušeností. První zásadní přednáškou byla anatomie oblasti nosu, paranazálních dutin, báze lební a okolních struktur. Přednesl ji tradičně jako na minulých kurzech zakladatel tradice kurzů endoskopické endonazální chirurgie emeritní profesor UK a bývalý přednosta hradecké ORL kliniky prof. Ivan Hybášek, DrSc. Jeho pojetí anatomie akcentuje klinické či přímo chirurgické potřeby a není suchým výčtem jednotlivých částí a názvů. Porovnával anatomické struktury s obrazy na CT vyšetření a vysvětlil vývojové variety, které jsou významné pro patofyziologii nemocí, nebo pro orientaci chirurga.

Společné foto účastníků 24. kurzu endoskopické, endonazální chirurgie po jeho ukončení a předání certifikátů
Společné foto účastníků 24. kurzu endoskopické, endonazální chirurgie po jeho ukončení a předání certifikátů

Mezi přednášky se vkládaly operace v přímém přenosu z operačních sálů. Operatér komentuje jednotlivé kroky operace, demonstruje použití jednotlivých nástrojů. Účastníci mají možnost dávat operatérovi během operace dotazy. Přenosy operací patří k vrcholům kurzu a zpestřují jeho průběh. Účastníci vidí skutečnou realizaci bez příkras, jak to dovoluje třeba videoprezentace. Proto jsou také obecně kurzy s operacemi ze sálů vždy atraktivní a navštěvované. V průběhu 4 dnů byly demonstrovány typově téměř všechny důležité operační postupy. Od jednoduchých intervencí u cyst čelistních dutin, přes delikátní operace čelních dutin typu Draf I–III až po operace nádoru rostoucích do oblasti klínové dutiny, spodiny lební. Vrcholem byla potom počítačem navigovaná operace cysty lokalizované v klivu. Byly demonstrovány nejmodernější nástroje, které se ve světě používají, a bylo ukázáno jejich použití. Díky firmám, které se podílely na organizace, zabezpečení a podpoře kurzu, měli účastníci možnost vidět vše důležité, co je možné v technologii endoskopických operací paranazálních dutin a spodiny lební v současnosti použít. Po skončení přednáškového programu následovaly instruktážní kurzy, na které se účastníci rozdělili do menších skupin. Jeden instruktážní kurz vedený dr. J. Kastnerem názorně ukázal, jak lze postupovat při ambulantním ORL vyšetření pomocí endoskopů. Doc. J. Plzák a dr. M. Kratochvíl vedli disekční kurz, kdy si účastníci mohli vyzkoušet operační postupy, které viděli při přenosech z operačního sálu na komplexech kosti z kadaverů. Disekce je nezbytná pro větší důvěrnost začínajícího operatéra s anatomickými vztahy a strukturami. Dalším instruktážním kurzem byla ukázka shaverů, rotačních nožů, které ostře oddělené tkáně pomocí podtlaku odsávají z operačního pole. Sami si mohli vyzkoušet účinnost těchto vynikajících, ale agresivních nástrojů na různých tkáních. Měli možnost porovnat shavery US provenience s evropskými.

Účastníci měli příležitost studia anatomie i vyzkoušení si některých operací v disekčním kurzu, který je důležitou součástí celé akce
Účastníci měli příležitost studia anatomie i vyzkoušení si některých operací v disekčním kurzu, který je důležitou součástí celé akce

Tento instruktážní kurz vedl doc. Vokurka a byl spojen s instruktáží o počítačové navigaci, která se postupně zabydluje i v naší zemi na ORL pracovištích. Byly demonstrovány oba ve světě používané systémy, elektromagnetický a optický, pracující s paprskem infračerveného světla. Další dny odezněly postupně přednášky zabývající se indikacemi, operačními postupy, ale také komplikacemi a jejich prevencí, nebo, když vzniknou, jejich řešením. Paralelní přenosy z operačních sálů přinášely složitější operace. Lékaři se mohli účastnit prvních dvou dnů určených pro začínající operatéry, nebo absolvovat celý, čtyřdenní kurz, který poskytl ucelený pohled na komplexnost metody, peri- i pooperační péči. Ve čtvrtek, 3. den kurzu, se odpoledne, po skončení operačního programu, konalo již tradičně, rinologické odpoledne, akce Rinologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Vynikající úroveň zosobňoval pozvaný špičkový operatér v oblasti septorinoplastik, prim. M. Kováč z Banské Bystrice. Jeho vystoupení bylo přínosné pro všechny účastníky a bylo výbornou prezentací práce tohoto významného slovenského kolegy. Posledním dnem kurzu byl pátek, kdy byly předvedeny operace v počítačové navigaci týkající se čelní dutiny a reoperace po předchozích endoskopických operacích, na kterých bylo dobře vidět přínos endoskopické chirurgie pro pacienta, ale jen za předpokladu, že operatér bezvadně zvládá techniku, má hluboké znalosti z anatomie a je přiměřeně sebekritický. Celkem 42 účastníků z Čech a Moravy a také řada ze Slovenska podtrhla významnost této tradiční, převážně edukační akce. V současné době není v České republice významný chirurg v této oblasti, který by neabsolvoval některý z předchozích ročníků. Účastníci vyjadřovali spokojenost. Vzrostla technická kvalita obrazů přenášených operací ze sálů, které jsou zařízeny systémem OR1, kdy obraz je v HD kvalitě a zejména na klinikou nově pořízených velkoplošných obrazovkách se bylo na co dívat. Při předávání absolventských certifikátů pozval prof. Betka na jubilejní 25. kurz endoskopické endonazální chirurgie, který se bude konat koncem října a první týden v listopadu 2012. Budeme se snažit úroveň odpovídající tradici dosavadních 23. kurzů, kterou se nám podařilo v Motole během skončeného 24. kurzu udržet, ještě dále zlepšit. Zlepšovat je vždycky co.

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

předseda Rinologické sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

e-mail: jan.vokurka@fnmotol.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa