Mezinárodní konference Analytical Cytometry VI


Autoři: M. Průcha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 109
Kategorie: Sjezdy

Praha, 8. až 11. října 2011

Ve dnech 8. až 11. října 2011 se v Praze konala mezinárodní konference Analytical Cytometry VI. Hlavním organizátorem byla Česká společnost pro analytickou cytometrii. Konference byla pořádána ve spolupráci s Českou hematologickou společností, Českou imunologickou společností a Českou společností alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. Konference se uskutečnila s dvouletým odstupem od poslední konference v Olomouci a byla opět určena experimentálně i klinicky zaměřeným pracovníkům zabývajícími se různými aspekty analytické cytologie a cytometrie. Česká společnost pro analytickou cytometrii byla založena v roce 2001 a sdružuje odborné pracovníky zabývající se aplikací průtokové cytometrie v základním teoretickém a aplikovaném klinickém výzkumu (www.csac.cz).

Programová skladba konference navázala již na tradiční schéma – v prvním dnu plenární přednáška přesahující „medicínský prostor“ prof. RNDr. Stanislava Komárka věnovaná významu vědy a jejímu místu v životě společnosti. Místem slavnostního zahájení se stalo historické sídlo Univerzity Karlovy – pražské Karolinum pod záštitou děkana 2. lékařské fakulty UK – doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka Ph.D.

Sobota byla věnována pozvaným řečníkům, jejichž plenární prezentace představovaly špičkové přednášky v daných oblastech průtokové cytometrie. Maria Arroz z Portugalska se věnovala významu moderních vyšetřovacích metod v klinické hematologii, Romaris Lacroix z Marseilles prezentoval poslední poznatky o významu endoteliálních mikročástic a jejich uplatnění v diagnostice různých patologických stavů. Derek Davis z UK zaujal velmi fundovanou přednáškou o aplikacích průtokové cytometrie u nádorových onemocnění. Kelly Lundsten přesvědčila, že temperament a šarm není na překážku vysoké vědecké kvalitě. Její prezentace o posledních objevech na poli fluorescenční chemie byla velmi působivá. Joerg Fuchs se věnoval aplikaci průtokové cytometrie při výzkumu fyziologie rostlin. Alberto Orfao je vůdčí osobností na poli imunofenotypizace hematoonkologických onemocnění. Alisson R. Muotri publikum seznámil s významem pluripotentních kmenových buněk v modelu lidské fyziologie a patologie.

Pondělí a úterý pak bylo věnováno prezentacím formou přednášek a posterů od účastníků z České a Slovenské republiky. Prezentace vzhledem k velmi bohatému programu probíhaly v paralelních sekcích, kde byla zastoupena jak část klinická, tak průtoková cytometrie ryze experimentální. Prezentace měly velmi dobrou odbornou úroveň. Na závěr konference byly vybrány nejlepší prezentace formou posterů, jejichž autoři obdrželi finanční odměnu. Abstrakta prezentací jsou kompletně publikována ve sborníku konference, který byl vydán – ISBN 978 80-260-0676-3.

Společenská část programu využila „genius loci“ naší nádherné Prahy s nepřeberným množstvím příležitostí, jak zajímavě strávit – bohužel jen velmi krátké chvíle volna v nabitém odborném programu. Volnou chůzí dostupný Pražský hrad, Malá Strana a Kampa z místa konání konference – hotelu DAP na Praze 6 byly nesmírnou výhodou. Hotel DAP v Praze 6 perfektně naplňuje podmínky pro dobře dostupné a příjemné místo. Poprvé byla konference zabezpečována profesionální firmou – AMCA, která splnila po všech stránkách požadovanou profesionalitu.

Velmi zajímavou a významnou součástí konference byla prezentace firem, zejména v kontextu s novými technologiemi, které se v poslední době na trhu objevily. Zmínil bych platformu akustického fokuzačního cytometru „Attune“ nebo technologii „ImageStream“ spojující průtokovou cytometrii s mikroskopií.

Protože uplynulo volební období pro stávající výbor Společnosti pro průtokovou cytometrii, Valné shromáždění odborné společnosti zvolilo výbor nový do dalšího funkčního období.

MUDr. Miroslav Průcha

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

e-mail: miroslav.prucha@homolka.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa