Plánované akce odborných složek ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 68
Kategorie: Zprávy

HPV – Právo – Alergie a astma

16. února 2012

Místo: Ústí nad Labem, hotel Clarion Congress

Pořadatel: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Maydlova přednáška

Slavnostní přednáškový večer Spolku českých lékařů v Praze. Téma: Vývoj radikální chirurgické léčby v onkogynekologii

20. února 2012

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek českých lékařů v Praze

Kazuistický seminář

23. února 2012

Místo: Praha, Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

3. setkání pražských elektromyografistů 

23. února 2012

Místo: Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN

Pořadatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha

Zobrazení malé pánve u ženy

23. února 2012

Místo: Olomouc, Dětská klinika LF UP a FN

Pořadatel: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

24. bohnické sexuologické dny

Soudní sexuologie

23.–24. února 2012

Místo: Praha, Psychiatrická léčebna Bohnice

Pořadatel: Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychiatrická léčebna Bohnice

6. kongres primární péče

Možnosti dnešní oftalmologie, aktuální problémy v endokrinologii, infekce na počátku 21. století, vybrané kapitoly z hematologie, orgánové transplantace – naděje do budoucna? Uropoetický systém

24.–25. února 2012

Místo: Praha, Top hotel

Pořadatel: Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Snowderm 2012

Setkání členů Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP

25.–26. února 2012

Místo: Počátky

Pořadatel: Sekce mladých dermatovenerologů České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Jonášův večer

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Téma: Kazuistiky – akutní renální selhání u pacienta s ehrlichiózou, těhotenství při imunosupresivní léčbě autoimunitní hepatitidy, dramatický průběh akutní tubulointersticiální nefritidy…

27. února 2012

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Spolek českých lékařů v Praze


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa