Úvodník


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 371
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři,

v tomto čísle Časopisu lékařů českých naleznete mj. článek „Národní databáze genotypů – etické a právní aspekty“ autorů V. Frankové, J. Těšínové a R. Brdičky. Práce otevírá problém, se kterým se v dohledné době bude muset vyrovnat zdravotnictví každé země a který představuje Národní databáze genotypů. Je zřejmé, že genetická vyšetření budou hrát nejen v péči o nemocné, nýbrž i v oblasti preventivní a posudkové čím dál větší roli. Není třeba příliš fantazie k představě, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude součástí novorozeneckého screeningu vyšetření celého genomu. Praktické a ekonomické aspekty hovoří jednoznačně ve prospěch centrální databáze genotypů – genetická vyšetření jsou nákladná, nemá smysl je opakovat a ošetřujícímu lékaři alespoň některých oborů by velmi usnadnilo práci, kdyby do databáze mohl vstoupit a zjistit genotyp svého pacienta. Na druhé straně je nutné vzít v úvahu obavy z možného zneužití těchto mimořádně citlivých údajů, přičemž diskriminace ze strany zaměstnavatele či pojišťovny by mohla být ještě tím nejmenším zlem. V zemi, která někdy nedokáže účinně ochránit utajované skutečnosti v případě orgánů činných v trestním řízení ani tajemství vojenská, jsou obavy z možného zneužití genetických informací o jednotlivých osobách plně na místě. Přesto se jedná o problém, který bude dříve či později nutné vyřešit pozitivně – tedy databázi uvést v život se zajištěním maximální možné ochrany důvěrných dat. Článek autorů V. Frankové a spol. otevřením diskuze na toto téma představuje první krok na dlouhé a nepochybně svízelné cestě k zřízení Národní databáze genotypů v České republice. Redakce Časopisu lékařů českých současně otiskuje stanoviska, která si k tématu vyžádala od Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Obě stanoviska upozorňují na řadu problémů, které bude nutné překonat dříve, než taková databáze bude založena; stanovisko Společnosti lékařské genetiky pak jednoznačně deklaruje, že v současné době u nás nejsou pro zřízení Národní databáze genotypů vhodné podmínky a doporučuje vyčkat dalšího vývoje na úrovni Evropské společnosti lékařské genetiky. Nicméně otevření diskuze na téma Národní databáze genotypů není předčasné, projekt takové závažnosti a dosahu musí uzrát a alespoň odbornou částí naší veřejnosti musí být pozitivně přijímán. Redakce Časopisu lékařů českých ráda uveřejní případné ohlasy čtenářů a další příspěvky k tématu.

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa