Časopis lékařů českých - Číslo 7/2011

Úvodník

371
Úvodník

Aktuální téma

372
Národní databáze genotypů – etické a právní aspekty

Věra Franková, Jolana Těšínová, Radim Brdička


Komentář

376
Vyjádření Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k článku „Národní databáze genotypů – etické a právní aspekty“ Věry Frankové a kol.
Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k článku „Národní databáze genotypů – etické a právní aspekty“

Přehledový článek

378
Súčasné možnosti chirurgickej liečby chronickej pankreatitídy – literárny prehľad

Jana Kaťuchová, Jozef Radoňak

384
Mezinárodní databáze zdravotních statistik a jejich dostupné údaje

Radim Štampach, Edvard Geryk


Původní práce

389
Současné zkušenosti s vyšetřováním tyreopatií v graviditě – výsledky pilotního projektu

Zdeňka Límanová, Drahomira Springer

394
Subjektivní zdraví, nemocnost a spotřeba zdravotní péče u rizikového, škodlivého a problémového pití alkoholu

Hana Sovinová, Ladislav Csémy

398
Zájem lékařů o práci v lékařské posudkové službě

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela


Kniha

397
Tschuschke V.: PSYCHOONKOLOGIE – PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ENTSTEHUNG UND BEWÄLTIGUNG VON KREBS

Speciální sdělení

402
Evropská asociace pro preventivní, prediktivní a personalizovanou medicínuPersonalizovaná medicína v Evropské unii

Judita Kinkorová


Dějiny lékařství

405
Hygiena ženy I
Péče ženy o své tělo v období pozdního středověku

Alexandra Surá


Sjezdy

407
8. mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě
Praha, 3.–5. března 2011
408
Sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny
Praha, 9. března 2011
Konzultační den – pracovní lékařství a hygiena práce
Praha, 17. března 2011
409
Brněnský pankreatologický den
Brno, 25. března 2011
410
12. Vejdovského olomoucký vědecký den
Olomouc, 26. března 2011
Kaprasův den
Praha, 30. března 2011
411
Ostravský den preventivní pediatrie
Ostrava, 1. dubna 2011
412
Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích
Ústí nad Labem, 14.–15. dubna 2011
413
XIII. Bedrnův den – chirurgický kongres s mezinárodní účastí v Hradci Králové
Hradec Králové, 28.–29. dubna 2011

Zprávy

415
Noví čestní členové Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
416
Plánované akce odborných složek ČLS JEP

Osobní zprávy

415
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. šedesátníkem (25. 5. 1951)

Laureáti Nobelovy ceny

419
Laureáti Nobelovy ceny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa