12. Vejdovského olomoucký vědecký den
Olomouc, 26. března 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 410
Kategorie: Sjezdy

V sobotu 26. března 2011 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil 12. Vejdovského olomoucký vědecký den. Významného setkání předních českých sítnicových specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 410 lékařů (z toho 64 ze Slovenska) a 60 zástupců firem. Bylo předneseno 35 odborných sdělení. Na většině odborného programu se podílela tři pracoviště. Autoři 13 přednášek působí na Oční klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc (LF UP a FNOL). Pět přednášek prezentovali pracovníci Oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Čtyři prezentace jsme slyšeli z úst lékařů Oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha (1. LF UK a ÚVN Praha).

Setkání bylo rozděleno do tří hlavních bloků: venózní okluze sítnice (uzávěr žil odvádějících krev z oka), odchlípení sítnice a diabetická retinopatie. Každý blok byl zakončen interaktivním kvízem.

V prvním bloku jsme slyšeli vyčerpávající informace o problematice venózních okluzí sítnice. Souborným referátem otevřel téma MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL, Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku). MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D. (Oční klinika NeoVize, Brno) nás seznámil s etiopatogenezí makulárního edému a úloze autoregulace u okluze sítnicové vény. Několik přednášek bylo věnováno léčbě makulárního edému intravitreálně aplikovanými léčivy (Avastin (bevacizumab), triamcinolon, Ozurdex (implantát dexamethasonu). Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL) se v celkem pěti přednáškách podrobně věnoval prognostickým faktorům u kmenové i větvové okluze sítnicové vény, arteriolární konstrikci a léčbě větvové okluze sítnicové vény. Arteriolární konstrikce se provádí opakovanou aplikací splývajících fotokoagulační lézí (laserem) přes přívodnou arteriolu, čímž docílíme jejího zúžení a následně obnovení autoregulace v postižené oblasti. Výsledkem našeho snažení je resorpce retinálních hemoragií, ústup makulárního edému a zlepšení centrální zrakové ostrosti.

Na konci prvního bloku byla pokřtěna i v celosvětovém měřítku unikátní nová monografie „Venózní okluze sítnice“ (obr. 1). Kolektiv autorů pod vedením doc. MUDr. Jiřího Řeháka, CSc. a MUDr. Matúše Reháka, Ph.D., FEBO v ní předkládá komplexní pohled na danou problematiku vycházející z dvacetiletých zkušeností lékařů olomoucké oční kliniky.

Obr. 1. Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. a nově pokřtěná monografie Venózní okluze sítnice
Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. a nově pokřtěná monografie Venózní okluze sítnice

Ve druhém bloku MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Oční klinika LF UP a FNOL) opět zdůraznil, že opouštěný kryochirurgický přístup má stále své místo v operativě odchlípení sítnice. Jeho názor podpořil nestor české vitreoretinální chirurgie prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

Ve třetím bloku byla mimo jiné věnována pozornost novým trendům v léčbě diabetického makulárního edému, kterými jsou použití intravitreálně aplikovaných steroidů a anti-VEGF (injekce protilátek proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru do sklivce).

Cenu za nejlepší přednášku v roce 2010 udělovanou Českou vitreoretinální společností (ČVRS) autorům do 35 let převzali z rukou prezidenta ČVRS prim. MUDr. Jana Ernesta, Ph.D.: 1. místo MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL, Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku), 2. místo MUDr. Martin Šín (Oční klinika LF UP a FNOL) a 3. místo MUDr. Libor Hejsek (Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha).

12. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě.

MUDr. Petr Mlčák
Oční klinika LF UP a FNOL
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
e-mail: mlcakpetr@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa