Tschuschke V.: PSYCHOONKOLOGIE – PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ENTSTEHUNG UND BEWÄLTIGUNG VON KREBS


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 397
Kategorie: Kniha

(Psychoonkologie – psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny), 3. vydání. 

Stuttgart: Schattauer 2011, 372 s. , cena neuvedena. ISBN 978-3-7945-2750-2.

Autorem knihy je vedoucí Katedry lékařské psychologie na univerzitní klinice v Kolíně n. Rýnem, jenž je v odborném světě znám rozvojem oboru psychoonkologie a výzkumem psychoterapie.

Recenzovaná práce vychází již jako třetí přepracované, rozšířené a aktualizované vydání, první vydání bylo odborné veřejnosti k dispozici v roce 2002, druhé vydání pak v roce 2006. Rádi upozorňujeme, že naši lékaři a psychologové mohou sáhnout po českém překladu prvého vydání, které u nás vyšlo v roce 2004 zásluhou nakladatelství Portál (ISBN 80-7178-826-0).

Ve srovnání s prvým vydáním knihy – nyní po devíti letech – vidíme, že poznatkový systém psychoonkologie se potěšitelně rozvíjí, přičemž máme na mysli poznatky vědeckého rázu vycházející z empirického výzkumu. Dnes považujeme za vysoce pravděpodobné (až prokázané), že psychosociální faktory (psychotraumatické události, dlouhodobý distres, některé charakteristiky osobnosti, styl života a další) v sobě nesou nebezpečí rozvoje nádorového onemocnění, přičemž psychologický a psychoterapeutický přístup se stává nutnou součástí komplexní péče o nemocné – a jejich příbuzné. Oproti prvému vydání knihy je zde položen větší důraz na diferenciální hledisko zohledňující etiologicky různost nádorových onemocnění i fáze vývoje choroby, stejně tak je větší prostor věnován rizikovému stylu života a způsobům, jimiž se nemocní a jejich nejbližší vyrovnávají se skutečností onemocnění. Lze se ztotožnit s  názorem prof. V. Tschuschka, že psychoonkologický přístup je slibný, neboť přináší teoreticky i prakticky do prevence a léčby nádorového onemocnění psychologickou dimenzi, tedy dimenzi vnitřního života člověka, chování a kvality lidského života. To je důležité zjištění i nabídka, protože biologický výzkum je v posledních desetiletích mimořádně úspěšný a v terapii vlivný. Psychosociální stránka lidské determinace (zasahující i poruchy zdraví) pak musí být také vědecky rozvíjena a nalézt nutné místo v léčebné praxi – ale i v prevenci a rehabilitaci nádorových onemocnění. Příspěvkem k tomu je i recenzovaná knížka.

Třetí vydání práce prof. V. Tschuschka je obdobně jako v prvém vydání z roku 2002 členěno do pěti následujících kapitol a řady podkapitol: 1. Psychosociální aspekty vzniku rakoviny, 2. Psychosociální faktory u vzniklé rakoviny a průběhu onemocnění, 3. Psychoonkologická intervence a průběh onemocnění u rakovin, 4. Psychoneuroimunologické a psychoendokrinologické aspekty ve vztahu k rakovinám a 5. Kasuistiky. Závěrem celé knihy pak nalezneme epilog, seznam literatury a věcný rejstřík.

Recenzovaná publikace je napsána přehledně, kriticky, opírá se především o empirický výzkum (nalezneme v ní odkazy na všechny podstatné výzkumy posledních let), ovšem nezanedbává ani zkušenosti praktiků, jež jsou jedním ze zdrojů výzkumných hypotéz a vědecké diskuze. Je opatřena řadou grafů, tabulek a příkladů z praxe, je tedy i čtivá.

Naše čtenáře bychom rádi upozornili, že z dílny kolínského univerzitního týmu byla v loňském roce přeložena do češtiny a publikována kniha Psychoonkologie v praxi (psychoedukace, poradenství a terapie) autorů Angenendt G., Schutze-Kreilkamp U., Tschuschke V. Publikace vyšla v nakladatelství Portál (ISBN 978-80-7367-781-7) a volně navazuje na nyní recenzovanou práci.

Kniha Psychoonkologie – psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny je určena především onkologům a psychologům pracujících na onkologických pracovištích. Důležité informace v ní naleznou i ti lékaři a kliničtí psychologové, kteří přicházejí častěji do kontaktu s onkologicky nemocnými a jejich příbuznými.

Jan Vymětal
Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa