XXXII. imunoanalytické dny, XI. mezinárodní konference CECHTUMA (Central European Tumor Markers) a II. workshop prediktivní, preventivní a personalizované medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 362-363
Kategorie: Sjezdy

Karlovy Vary, 8. až 10. dubna 2011

Ve dnech 8. až 10. dubna 2011 se v Karlových Varech v hotelu Thermal konaly tři významné mezinárodní akce: XXXII. imunoanalytické dny, XI. mezinárodní konference CECHTUMA (Central European Tumor Markers), a II. workshop prediktivní, preventivní a personalizované medicíny.

Konference a workshop byly pořádány sekcí imunoanalytických metod České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností JEP, Českou společností klinické biochemie JEP, sekcí laboratorní imunologie České společnosti alergologie a klinické imunologie JEP. Spolupořadateli konference byly i zahraniční organizace: European Group for Tumor Markers (EGTM) a European Association of predictive, preventive and personalized medicine (EPMA). Organizace konference a workshopu byly podpořeny ze zdrojů výzkumného záměru MSM 0021620819, Evropského projektu FAD 200647 a projektu EU CZ.1.07 /2.3.00/09.0142 a EU CZ.1.07 /2.3.00/09.0182.

Sponzory konference byly firmy vyrábějící diagnostické soupravy pro imunoanalýzu a molekulární biologii. Hlavními sponzory této mezinárodní akce byly firmy Beckman a Abbott.

Záštitu nad konferencí převzali děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň, ing. Jaroslava Kunová.

Imunoanalytické dny mají již dlouhou tradici o něco mladší je pořádání konference Cechtuma a vzhledem k loňskému úspěšnému uvedení workshopu personalizované medicíny byl tento blok znovu zařazen do programu konference.

Ideovou osou spojující všechny tři části konference byly biomarkery; imunoanalytické dny – jejich stanovení, Cechtuma – důvod jejich stanovení a workshop personalizované medicíny – individuální přístup k cílené léčbě pacienta.

Hlavními tematickými bloky v tomto roce byly: CECHTUMA - problematika nádorových markerů, Workshop personalizované medicíny, Kontrola kvality, Endokrinologie, Prenatální a neonatální screening a Snídaně v diskuzních kroužcích.

Vědecký výbor konference tradičně tvořili nejen významní čeští odborníci, ale i řada zahraničních expertů: prof. V. Barak Hadassah – Hebrew University Medical Center, Jeruzalém, prof. R. Einarsson, IDL Biotech AB, Švédsko, člen EGTM, prof. H. A. Fritsche, Health Discovery Corp, Huston, prof. O. Golubitschaja, generální sekretář EPMA, Bonn, prof. R. Klapdor, onkologické centrum Hamburk, člen výboru EGTM, prof. J. Kulpa, onkologické centrum Krakow a prof. R. Molina, univerzita Barcelona, člen EGTM a prof. O. Wolfe, Glen Rock, USA.

Vědecký výbor konference se snažil zařadit co největší počet sdělení, zejména přehledových sdělení edukativního charakteru, výsledky vlastních klinických studií i jednotlivé kazuistiky. Další formou prezentace byly názorné postery. Tradičně byl dán prostor pro prezentaci firem – k seznámení s novou přístrojovou technikou i novými diagnostickými soupravami.

S ohlasem se setkaly i diskuze u snídaňových kulatých stolů (snídaně v diskuzních kroužcích), v letošním roce zaměřené na karcinom prostaty, základy statistiky, obezitu a metabolický syndrom a druhý den kongresu na screening Downova syndromu, problematiku výzkumných projektů, jak při podávání uspět a interpretace nádorových biomarkerů a kazuistiky.

Úvodní přednáška konference byla přehledem nových poznatků, které byly prezentovány ve světě a České republice v onkologii. Následovaly přednášky zahraničních účastníků konference o významu nádorových markerů u nádoru slinivky břišní a plic. Závěrečná přednáška této nádorové sekce dokumentovala nepříznivý vývoj ve výskytu nádorových onemocnění v Západočeském kraji. Následující endokrinologická sekce řešila aktuální problémy v endokrinologické diagnostice.

Sobotní dopoledne bylo věnováno standardizaci imunoanalytických metod, kontrole kvality, validace a verifikace metod, požadavkům VZP na způsobilost laboratoří. Následoval blok věnovaný personalizované medicíně, ve kterém jako hlavní přednášející vystoupila generální sekretářka EPMA (European association of predictive, preventive and personalized medicine), prof. O Golubitschaja, která představila aktivity EPMA v oblasti personalizované medicíny, časopis EPMA, připravované akce, z nichž nejvýznamnější je EPMA – World Congress 2011, který se bude konat 15. až 18. září 2011 v Bonnu. Prof. O. Wolfe, Glen Rock, USA ve své přednášce „Personalizovaná medicína – reklamní trik nebo budoucnost?“ kriticky zhodnotila možnosti personalizované medicíny zejména v léčbě rakovinových onemocnění a uvedla srovnání výskytu a průběhu některých forem u různých populací pacientů v USA.

V odpoledním bloku byly představeny konkrétní příklady aplikace personalizované medicíny v kardiologii, farmakologii, endokrinologii a u Alzheimerovy choroby. Závěrečný blok byl věnován novým markerům v karcinomu prostaty a nejčastějšímu a nejzávažnějšímu gynekologickému karcinomu – karcinomu vaječníků.

Program závěrečného dne konference byl zaměřen na multiplexové metody a varia. V bloku multiplexových metod zaujala přednáška týkající se vyšetření růstových faktorů v nitrooční tekutině, které bylo využito pro volbu a monitoraci léčby degenerativních onemocnění sítnice. Závěrem byly představeny příspěvky věnované současnému stavu a perspektivám prenatálního a neonatálního screeningu v České republice.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Health NCP, Technology Centre ASCR

Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

e-mail: kinkorova@tc.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa