XIV. pracovní den klinické farmacie
Praha, 4. června 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 441-442
Kategorie: Sjezdy

Dne 4. června 2010 proběhl v pražském Lékařském domě XIV. pracovní den klinické farmacie (PDKF). Přestože v České republice má klinická farmacie jako obor v pregraduální výuce farmaceutů dlouholetou tradici (již od poloviny 70. let minulého století), do praktického života se postupně rozšiřuje až nyní. Napomáhají tomu požadavky na akreditace zdravotnických zařízení, ve kterých se klade mimo jiné důraz na bezpečnou a racionální farmakoterapii. V některých zdravotnických zařízeních díky tomu nově vznikla samostatná oddělení klinické farmacie například ve FN Na Bulovce nebo v Nemocnici Na Homolce

V první části pracovního dne zazněla z úst předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. základní koncepce oboru klinické farmacie. Bylo jasně řečeno, že klinická farmacie je zejména klinickým oborem a hlavním cílem specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie je příprava samostatně pracujícího klinického odborníka, který je schopen začlenit se do práce lékařského týmu jako rovnocenný spolupracovník lékařů specializovaných oborů. Je oprávněn k samostatnému provádění specializovaného komplexního farmakoterapeutického managementu, jehož výsledkem je minimalizace rizik a maximalizace účinnosti léků při zohlednění všech klinických a laboratorních výsledků pacientů, tedy individualizace a optimalizace farmakoterapie konkrétních pacientů, ale také racionalizace lékové politiky zdravotnických zařízení a jejich oddělení, dále vytváření standardů směřujících k bezpečnému podávání farmakoterapie na odděleních atd. Nastavení moderní specializační odborné přípravy v oboru klinická farmacie odpovídá potřebám zdravotnických zařízení a akreditačnímu procesu.

Ve druhé části PDKF zazněly přednášky věnované obsahu práce klinického farmaceuta v konzultační činnosti směřované k pacientovi – PharmDr. Alena Linhartová, v informační činnosti směřované k lékaři – Mgr. Josef Malý a zejména v některých klinických oborech:

  1. v terapeutickém monitoringu léčiv – PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
  2. v onkologii – Mgr. Jana Gregorová
  3. v hematoonkologii – PharmDr. Dana Syrová
  4. v geriatrii – PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
  5. v paliativní péči – Mgr. Jana Gregorová

Jednotlivé prezentace odborníků v klinické farmacii jasně dokumentují nutnost další specializace v rámci klinické farmacie.

PDKF naznačil rostoucí zájem o specializaci v oboru klinická farmacie, naznačil množství již vykonané práce na koncepci a základních standardech klinické farmacie, ale také velké množství práce, které je před námi tak jako před každým novým rozvíjejícím se oborem.

Klinická farmacie je oborem, o jehož existenci v České republice není ani mezi odbornou lékařskou veřejností stále velké povědomí a často dochází k mylnému zaměňování specialistů (nemocniční lékárník není klinickým farmaceutem). Klinický farmaceut je specialista, který prochází specifickým, náročným a klinicky orientovaným specializačním výcvikem a je ideálním kandidátem pro splnění všech požadavků, které jsou kladeny na odborníka na kompletní farmakoterapeutický management v rámci akreditací zdravotnických zařízení.

Mgr. Jana Gregorová
e-mail: jana.gregorova@fnb.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa