45. sjezd biochemických laborantů – Biolab
Hradec Králové, 30. května až 1. června 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 440-441
Kategorie: Sjezdy

Historie biochemických laborantů v naší zemi se datuje od 6. prosince 1962 ustanovením jejich komise při tehdejším Československé společnosti klinické biochemie. Vrcholem první etapy činnosti této komise byla nesporně celostátní konference Biolab, která se konala již v roce 1964 v Jilemnici. Od této doby byly Biolaby, kterýžto název si další laborantské konference podržely dodnes, pořádány pravidelně každoročně do roku 2006. Od tohoto roku nastává střídání s celostátním sjezdem České společnosti klinické biochemie a konference Biolab se konají vždy po dvou letech. Konference Biolab se konaly na různých místech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Po rozdělení našich států v roce 1993 se střídají v jejich organizaci různá místa Čech a Moravy. V letošním roce proběhl Biolab v Hradci Králové a jeho hlavními organizátory byli vedoucí laborantka ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové Bc. Jana Blažková a přednosta ústavu pan profesor MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Program sjezdu byl sestaven ve spolupráci výboru ČSKB, výboru biochemických laborantů a pořádajícího pracoviště. Byla zvolena následující témata: vyšetření ledvin, molekulární biologie a genetika, osteoporóza, preanalytické procesy a vzdělávání laborantů. Sjezd měl, jak je na této edukační akci zvykem, samostatnou sekci posterů, na níž jich bylo prezentováno 22.

V Hradci Králové se sešlo 350 posluchačů, z toho 90 % zdravotních laborantů. Odborná sdělení přednášeli, jak je dobrou tradicí, uznávaní experti z řad lékařů, analytiků, a jak je už několik let novou a krásnou tradicí, i biochemičtí laboranti, kteří tím přesvědčivě dokázali, že nejen odvádí kvalitní práci, ale že svoji práci umí i prezentovat na vysoké úrovni kolegyním a kolegům.

Nyní k odborné části sjezdu. Je nutné říci, že všechna témata zaujala a nebylo jednoduché vybrat ta, která stojí za zvláštní zmínku. Oblast vyšetřování ledvin byla přednesena v celé své šíři od prvního kontaktu s pacientem až po vlastní analýzu v klinické laboratoři. Jak řekl ve své přednášce prof. Jaromír Eiselt z 1. interní kliniky FN Plzeň, je velmi důležitá integrovaná péče o pacienta a je neopomenutelné úsilí o aktivní spolupráci nemocného a jeho rodiny, protože jedině poučený a informovaný laik je ideální pacient. Prof. Vladimír Teplan z nefrologické kliniky IKEM přednesl přehledné sdělení o nových laboratorních markerech akutního poškození ledvin. Se stávající situací v oblasti analytického vyšetřování ledvin posluchače seznámil RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. Hovořil o stanovení kreatininu v séru a o odhadu glomerulární filtrace. Přednáška mimo jiné zmiňovala problematiku Jaffého reakce se stále se opakující informací o jejím zatížení systematickou chybou při nezvýšených koncentracích kreatininu. Enzymová metoda touto chybou zatížená není. V návaznosti na tento fakt byla uvedena informace o zvyšujícím se počtu laboratoří, které používají k analýze enzymatickou metodu (vzestup v České republice od roku 2007 z 1,3 % do roku 2010 na 16,8 % laboratoří).

Blok molekulární biologie zahájil doc. Martin Beránek přehledovou přednáškou o obsahu vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie. Ze sděleného bylo patrné, že tato oblast je z hlediska pregraduálního vzdělání dosud nedostatečně intenzivně využívaná. Ukazuje se, že intenzivní edukace v tomto moderním tématu laboratorní medicíny není v ideálním stavu ani při atestačním vzdělávání vysokoškoláků nelékařů, což není ve shodě s aktuálními potřebami klinické biochemie.

Dále bylo možné vyslechnout bakalářské práce zdravotních laborantů z oblasti molekulární biologie, které vesměs zaujaly svou velmi dobrou úrovní prezentace.

Samostatný blok osteoporózy posloužil zejména k edukačnímu opakování a upevňování znalostí.

Velmi náročná a pro péči o pacienty kritická oblast preanalytické fáze, kde dochází k největšímu počtu chyb a největšímu ohrožení bezpečnosti pacienta, byla probrána včetně největší její současné slabiny – transportu biologického materiálu. Zásady dodání a převzetí vzorků byly předneseny jak analytiky, tak zdravotními laboranty a zásady bezpečného transportu byly tématem pracovníků firmy Becton-Dickinson. Byly předneseny mimo jiné poznatky a výsledky výzkumu provedeného ve FN Motol Praha a srovnání dosažených výsledků s výsledky zahraničních studií.

Závěrečný blok přednášek se zabýval představením a přiblížením studijního oboru bakalář – zdravotní laborant na Karlově, Jihočeské, Masarykově a Ostravské univerzitě. Všechny uvedené univerzity získaly akreditaci k výuce ministerstvem zdravotnictví, a přesto jsou výuky vedeny dost rozdílně.

Veškeré přednášky, které zazněly na Biolabu 2010, jsou s dovolením autorů zveřejněny na www.cskb.cz.

Účastníci sjezdu se rozcházeli do svých domovů s uspokojenou touhou po informacích, získali nové znalosti a zároveň potěšili ducha, neboť se setkali se svými profesními přáteli. Ke sjezdu patří společenský večer a je třeba říci, že tak, jako se organizátorům vydařil odborný program, byl kvalitní i doprovodný program.

Mgr. Martina Bunešová
předsedkyně výboru biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP
Bc. Jana Blažková
vědecká sekretářka výboru biochemických laborantů
ČSKB ČLS JEP
ÚKBP 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: martina.bunesova@fnmotol.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa