Krize českého zdravotnictví má jediné řešení – reformu!


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 451-452
Kategorie: Zprávy

Poplatky se bohužel opět staly hlavním tématem, které odvádí pozornost od finanční situace ve zdravotnictví a od potřeby její hluboké reformy.

ODS při koaličním jednání prosazovala ponechání stávajícího nastavení poplatků. Výsledným kompromisem je návrh na zrušení poplatku za položku na receptu a zvyšování ostatních poplatků.

Zvyšování poplatků nebo jejich rušení není na pořadu dne. Zvyšování poplatků nesmí nahrazovat reformu! Nastavení poplatků v roce 2007 bylo jedno z opatření proti plýtvání a nebylo zavedeno jako primitivní zdroj peněz do černých děr českého zdravotnictví. Šest zákonů, které byly připraveny s odborníky, řešilo modernizaci českého zdravotnictví a bylo hlavní obranou proti krizi,“ uvedl Tomáš Julínek.

Opatření proti plýtvání z let 2007–2008 vytvořila finanční rezervy, které brání dopadu ekonomické krize na pacienty ještě letos. V příštím roce však již žádné rezervy nebudou – naopak české zdravotnictví se propadne do deficitu až 15 miliard korun a dluh poroste. Tyto dluhy se v žádném případě nepokryjí zvýšením poplatků. V důsledku nedostatku financí hrozí omezování péče a zhoršení situace zdravotníků. Proto je nezbytné okamžitě zahájit jednání o reformních zákonech a předložit je do Parlamentu.

Jedná se zákony, které splňují podmínku prospěšnosti pro pacienta, protože mu dávají šanci:

 • na základní obranu proti omezování péče,
 • nárokovat tzv. bezplatnou péči,
 • na průhledné čekací seznamy bez předbíhání za úplatek,
 • na jasně definovaná práva,
 • na dostupné moderní metody a léky,
 • vybrat si z nabídky zdravotních pojišťoven různé způsoby zajištění zdravotních služeb s jistotou nepodkročitelného nároku,
 • stát se váženými klienty zdravotních pojišťoven,
 • dovolat se spravedlnosti při nekvalitě a nedostupnosti nárokových služeb,
 • mít jistotu časové a lokální dostupnosti služeb podle odborností,
 • připlatit si a získat za své peníze lepší služby či jejich provedení,
 • získat informace o svých penězích, nabídce služeb a bezpečnosti zdravotních služeb…

Jiné návrhy, než připravil můj tým, k dispozici nejsou. Jsou prodiskutované a máme na ně »copyright«. Je to pouze symbolické ©, protože jsem připraven s novým ministrem spolupracovat a dát veškeré know-how k dispozici. Ďábel totiž tkví ve stovkách detailů a v konkrétním provedení. S tím mám mnohaleté zkušenosti,“ uvedl Tomáše Julínek.

Jediným řešením krize ve zdravotnictví je rychlé přijetí reformních zákonů. „Pokud si mají lidé připlácet na zdravotní péči, musejí za své peníze získat něco lepšího, moderního bez omezování péče, bez nesmyslných limitů. To je v dnešním systému prakticky nemožné. Máme nyní jedinečnou příležitost k prosazení reformy zdravotnictví, tak ji nepromarněme,“ upozornil.

Na závěr tiskové konference představil Tomáš Julínek nový videoklip s názvem: „Stačí 30 korun … A teď ještě reformu ve prospěch pacienta!“, který vznikl ve spolupráci s Bolkem Polívkou a stane se „leitmotivem“ jeho podzimní kampaně do Senátu.

tisková zpráva senátora Tomáše Julínka, 20. 7. 2010

PLÁNOVANÉ AKCE ODBORNÝCH SLOŽEK ČLS JEP

14.–16. září 2010
Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví

Téma: Primární prevence chorob
Místo konání: Teplice, Lázeňský dům Beethoven
Pořadatel: Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP, Společnost pro výživu Praha, 3. LF UK Praha, KHS Ústeckého kraje, ZÚ Ústí nad Labem a ALWAC, a.s.

23.–24. září 2010
VII. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

Místo konání: Brno
Pořadatel: Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii

25. září 2010
Praktická obezitologie – léčba obezity v klinické praxi

Místo konání: Brno
Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP
Další termíny:
30. září 2010 – Plzeň
14. listopadu 2010 – Karlovy Vary
28. listopadu 2010 – Ústí nad Labem

6. října 2010
320. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4a (aula)
Pořadatel: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

6.–8. října 2010
56. výroční konference České urologické společnosti

Místo konání: Praha
Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

8.–9. října 2010
Symposium pracovního lékařství s mezinárodní účastí

Místo konání: Luhačovice
Pořadatel: Společnost nemocí z povolání ČKLS JEP a KHS Moravskoslezského kraje, 3. LF UK, Ostravská univerzita, FZS, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Hornická poliklinika, Ostrava

15.–16. října 2010
LYMPHO 2010

Místo konání: Praha, Národní dům Na Vinohradech
Pořadatel: Česká lymfologická společnost ČLS JEP

17.–19. října 2010
XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů
VII. český chirurgický sjezd
V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie
IV. interaktivní kongres hojení ran

Místo konání: Praha
Pořadatel: Česká chirurgická společnost ČLS JEP

26. listopadu 2010
61. klinická konference Revmatologického ústavu Praha

Místo: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav Praha, Klinika revmatologie 1. LF UK a společnost Janssen-Cilag s.r.o.

SPOLEK LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v září a v říjnu pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Záčátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 20. ZÁŘÍ 2010

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol
přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Fuchsův večer
Těhotenství a porody za neobvyklých okolností

Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 1. L. Rob: Úvod (5 min)
 2. L. Rob: Situace, které donedávna vylučovaly možnost těhotenství a porodu (5 min)
 3. T. Binder, P. Salaj, M. Komár: Těhotenství po rozsáhlé komplikované žilní trombóze (10 min)
 4. J. Škultéty, T. Binder, P. Salaj, I. Hadačová, I. Špátová: Těhotenství při trombotické trombocytopenické purpuře – TTP (10 min)
 5. O. Šebestová, L. Rob, H. Robová, M. Pluha, M. Hadačka: Invazivní karcinomy v těhotenství – aktuální problém (10 min)
 6. M. Sládečková, H. Robová, L. Rob, M. Pluha, M. Hadačka: Neoadjuvantní chemoterapie u konzervativní, fertilitu zachovávající operace – současné zkušenosti (10 min)
 7. J. Hořejší, R. Pádr, V. Janík: Těhotenství a porod po embolizaci děložního myomu (10 min)
  Diskuze

DNE 27. ZÁŘÍ 2010

Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol'
přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Chirurgie a mezioborová spolupráce

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 1. J. Hoch: Úvod (5 min)
 2. J. Hoch, E. Beitl: Traumatologie: Polytrauma, trauma břicha (10 min)3. R. Pospíšil, M. Pelichovská: Anesteziologie, resuscitace: Trauma hrudníku (10 min)4. Z. Jech, J. Charvát: Metabolizmus a nutrice: Syndrom krátkého střeva (10 min)5. T. Krejčí, A. Mazáková: Zobrazovací metody: Mezioborová spolupráce v léčbě pankreatitidy (10 min)6. F. Pazdírek: Zajímavosti – cizí tělesa v GIT (10 min)
  Diskuze

DNE 4. ŘÍJNA 2010

15. přednáškový večer Spolku bavorských internistů
předseda: Dr. med. Wolf von Römer

Update Cardiology 2010

Koordinátor: Dr. med. Wolf von Römer

 1. H. Stöckle: Úvod (10 min)
 2. S. Kääb: ECG pitfalls in arrhytmia diagnosis (20 min)
 3. A. Hahnefeld: Prevalence, predictors and prognosis of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation (20 min)
 4. H. Leuchte: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (20 min)
  Diskuze

DNE 11. ŘÍJNA 2010

Přednáškový večer Ústavu klinické biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 1. T. Zima: Úvod (5 min)
 2. T. Zima: Novinky v laboratorní diagnostice – čipy ano či ne? (8 min)
 3. L. Muchová, L. Vítek: Úloha katabolické dráhy hemu v patogenezi onemocnění jater (8 min)
 4. D. Bystřická, M. Gančarčíková, Z. Zemanová, K. Michalová: Využití čipových technologií v diagnostice hematologických malignit (8 min)
 5. J. Kvasnička, J. Hájková, S. Šteflová, I. Malíková, L. Landová: Laboratorní diagnostika trombofilií (8 min)
 6. V. Adámková: Končí éra antibiotik? – jiné možnosti léčby infekčních chorob (8 min)
 7. K. Malíčková, D. Ďuricová, M. Obrtlík, M. Lukáš: Aktivita DNAasy I – prediktor imunopatologických komplikací biologické léčby IBD (8 min)
 8. M. Jáchymová, T. Krechler, M. Pavlíková, M. Vecka, M. Zeman, A. Žák, T. Zima: Polymorfizmus -23HphI genu pro inzulín a biochemické markery u pacientů s onemocněním pankreatu (8 min)
  Diskuze

DNE 18. ŘÍJNA 2010

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Weberův večer
Příspěvek programu transplantace srdce pro kardiologii

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

 1. J. Kautzner: Úvod (5 min)
 2. M. Hegarová: Transplantace srdce jako součást péče o nemocné s pokročilým srdečním selháním (15 min)
 3. L. Hošková: Klinický význam endomyokardiální biopsie (15 min)
 4. I. Málek: Užití imunosupresiv v kardiologii (15 min)
 5. M. Podzimková: Specifika prevence a léčby infekcí u imunosuprimovaných pacientů (15 min)
  Diskuze

DNE 25. ŘÍJNA 2010

Přednáškový večer Trombotického centra a CHL ÚKBLD 1. LF UK a VFN
Primář: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombofilie a těhotenství

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

 1. J. Kvasnička: Úvod (5 min)
 2. T. Kvasnička: Trombofilní rizikový profil v těhotenství (15 min)
 3. Z. Kudrnová, J. Anděl, S. Šteflová, H. Cafourková: Profylaxe TEN u metod asistované reprodukce (15 min)
 4. M. Sudrová, M. Vrbová, M. Hanzlová, M. Lauricella: Dlouhodobá profylaxe TEN u gravidních žen z pohledu lékaře a pacienta (15 min)
 5. V. Balíková, N. Tomanová, A. Suchardová, J. Beránková: Opakované aborty u pacientky s trombofílii – kazuistika (15 min)
  Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
předseda

Akce jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 (2 kredity), KVVOPZ ve smyslu vyhlášky č.4/2010 Sb. (1 kredit) a ČAS ve smyslu vyhlášky MZ 321/2008 Sb. (1 kredit). Aktivní účast je hodnocena dále dle příslušných předpisů.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa