Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 441
Kategória: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá

v říjnu 2009 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 5. ŘÍJNA 2009

15. přednáškový večer Spolku bavorských internistů

předseda: Dr. Med. Wolf von Römer

Aktuální pokroky v onkologii/hematologii

Koordinátor: prof. Dr. med. Reiner Hartenstein (prezident Bavorské onkologické společnosti)

 1. H. Stöckle, J. Zehner: Úvod (10 min)
 2. M. Hentrich: Cytokiny v léčbě nádorů s přihlédnutím k faktorům stimulujícím trombocyty (15 min)
 3. M. Schlemmer: Molekulárně-onkologická léčba stromálních nádorů GIT (15 min)
 4. H. Menzel: Indikace a význam léčby transplantací kostní dření a kmenovými buňkami u hemostáz (15 min)
 5. S. Dusilová-Sulková: Sekundární hyperparatyreóza jako nemoc receptorů (10 min)

Diskuze

DNE 12. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Brodův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. O. Viklický: Úvod (5 min)
 2. K. Matoušovic: Vzpomínky na Jana Broda (10 min)
 3. O. Viklický: Prognostický vliv zánětlivého transkriptomu u IgA nefropatie (10 min)
 4. J. Slatinská: Chronická humorální rejekce transplantované ledviny (10 min)
 5. S. Dusilová-Sulková: Sekundární hyperparathyreóza (téma se změní) (10 min)
 6. M. Bürgelová: Vliv použité imunosupresivní léčby na cirkadiánní variabilitu krevního tlaku u pacientů po transplantaci ledviny (10 min)
 7. Š. Vítko: Výsledky dlouhodobého sledování dárců ledvin (10 min)

Diskuze

DNE 19. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc. spolu s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Weberův večer

Aortální stenóza

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 1. J. Kautzner. Úvod (5 min)
 2. T. Marek: Problematické indikace k náhradě aortální chlopně (15 min)
 3. J. Pirk: Chirurgická léčba aortální stenózy a typy chlopenních náhrad (15 min)
 4. M. Želízko: Perkutánní implantace aortální chlopně (15 min)
 5. B. Janek: Vyšetřovací program u kandidátů perkutánní implantace aortální chlopně – multidisciplinární přístup (15 min)

Diskuze

DNE 26. ŘÍJNA 2009

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN

přednosta: doc. MUDr. Marek Trněný, CSc. spolu s Ústavem hematologie a krevní transfuze Praha

Eiseltův večer

Myelodysplastický syndrom

Koordinátor: MUDr. Anna Jonášová

 1. M. Trněný: Úvod (5 min)
 2. R. Neuwirtová, Z. Zemanová, O. Fuchs, H. Bruchová: Regulace krvetvorby u MDS (10 min)
 3. M. Šišková, B. Novotná, R. Neuwirtová: Oxidativní poškození buňky v patogenezi MDS (10 min)
 4. A. Jonášová: Terapie nízce rizikových skupin MDS (10 min)
 5. J. Čermák, L. Nováková, D. Šponerová, M. Marková, J. Maaloufová-Soukupová: Terapie pokročilých forem MDS (10 min)
 6. M. Marková, A. Vítek, J. Čermák, V. Válková, D. Pohlreich, P. Cetkovský: Transplantační léčba MDS (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa