Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 459
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 24.–26. června 2009 se v prostorech Regionálního centra Olomouc konalo mezinárodní sympozium: XXIII. olomoucké hematologické dny (OHD) s mezinárodní účastí. Interdisciplinární a týmový přístup v péči o hematologicky nemocné dokládá fakt, že současně s OHD se konaly XIII. konference ošetřovatelských profesí v hematologii a XII. konference zdravotních laborantů v hematologii.

Do Olomouce se letos sjelo celkem 842 účastníků převážně z České republiky, nechybělo i početné zastoupení delegátů ze Slovenska. Pozvání přijali i zahraniční hosté z Belgie, Izraele, Německa, Norska, USA a Velké Británie. Odborný program komplexně pokrýval onkologickou hematologii, transfuziologii, koagulační problematiku i problematiku podpůrné péče v hematologii. Celkem bylo přijato 121 sdělení k ústním prezentacím, rozděleným do 20 sekcí dle jednotlivých tematických okruhů, zahrnující téměř všechna odvětví nádorové i nenádorové hematologie. V rámci satelitních sympozií pak odeznělo dalších 25 sdělení.

Obr. 1. Pohled do jednoho ze tří přednáškových sálů při XXIII. olomouckých hematologických dnech
Pohled do jednoho ze tří přednáškových sálů při XXIII. olomouckých hematologických dnech

Odborné sekce probíhaly paralelně ve třech přednáškových sálech. Odborný program byl zahájen vyzvanými přednáškami předních českých hematologů. Náplní odborných sympozií na letošních OHD byly novinky na poli léčby maligních lymfomů, transplantologii, chelatační léčby u polytransfundovaných pacientů, zkušenosti s léčbou klofarabinem a pokroky v léčbě myeloproliferativních onemocnění a mnohočetného myelomu. Důležitou součástí kongresu byly Edukační bloky, které byly v letošním roce věnovány infekčním komplikacím při léčbě maligních onemocnění, idiopatické trombocytopenické purpuře a pokrokům v klasifikaci hematologických malignit.

V rámci posterové sekce bylo prezentováno 80 prací zastoupených zajímavými kazuistikami i přehlednými výsledky ucelených souborů.

Vlajkovou lodí letošních OHD bylo Symposium on Advances in Molecular Hematology. Pozvání přijali kvalitní zahraniční mluvčí, výsledky své práce na renomovaných zahraničních pracovištích prezentovali mladí čeští a slovenští molekulární biologové. Cílem organizátorů sympozia doc. V. Divokého a prof. M. Jarošové (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a Ústav biologie LF UP) bylo soustředit do programu prezentace původních vědeckých dat získaných na špičkových českých pracovištích spolupracujících se zahraničními laboratořemi. Tři dílčí bloky byly věnovány molekulární hematologii lymfoidních a myeloidních malignit a molekulární biologii kmenových buněk. V předsednictvu jednotlivých sekcí se pak střídali vedoucí laboratoří a zahraniční hosté, kterými byli letos prof. A. Krämer (Heidelberg) a prof. I. Wlodarska (Leuven).

Slavnostní Wiedermannova přednáška na počest zakladatele olomoucké hematologické školy byla přednesena prof. C. Bloomfield (Columbus-Ohio, USA), na téma „Pokroky v klasifikaci akutních myeloidních leukémií a jejich terapeutický význam“. Po Wiedermannově přednášce proběhlo oficiální zahájení celého kongresu za účasti významných členů vedení fakultní nemocnice Olomouc, Univerzity Palackého a představitelů města Olomouce. Za mimořádné a mnohaleté zásluhy o rozvoj hematologie v České republice zde byla předána ocenění České hematologické společnosti ČLS JEP: Čestné členství České hematologické společnosti – prim. MUDr. L. Novosadové z Havířova a MUDr. P. Kobylkovi z ÚHKT v Praze. Doc. D. Pospíšilové byla při této příležitosti předána cena za nejlepší publikaci v časopisu Transfuze a hematologie dnes v roce 2008 (Esenciální trombocytémie v dětském věku).

Na závěr kongresu byly vyhodnoceny nejlepší sdělení mladých hematologů. Cenu za nejlepší poster si odnesl kolektiv autorů z domácího pracoviště pod vedením Mgr. B. Katrincsákové, kdežto cena za nejlepší přednášku věnovanou laboratornímu výzkumu putuje do Prahy pro kolektiv autorů pod vedením dr. K. Machové-Polákové a cena za nejlepší přednášku věnovanou klinickému výzkumu byla udělena kolektivu autorů z pracovišť v Plzni, Brně a Praze vedeným dr. L. Zahradovou.

Abstrakta všech prací z OHD byla publikována v supplementu Vnitřního lékařství. Kvalita letošních OHD byla již popáté garantována certifikátem programu celoživotního kontinuálního vzdělávání lékařů (CME) Evropské hematologické asociace.

XXIV. olomoucké hematologické dny se budou konat zase za rok – konkrétně 23.–26. června 2010.

MUDr. Vít Procházka

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: vit.prochazka@fnol.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa