Pocty pro členy české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 415
Kategorie: Zprávy

Čestné medaile ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) schválila návrhy České oftalmologické společnosti ČLS JEP na udělení Čestných medailí ČLS JEP prof. MUDr. Zdeňku Gregorovi, FRSC, FRCO a prof. MUDr. Heleně Lomíčkové, DrSc., kterým budou medaile uděleny 30. září 2009 na XVII. výročním sjezdu společnosti, a na návrh České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Karlu Křepelovi, CSc., který medaili převezme 4.prosince 2009 při příležitosti vědecko-vzdělávací schůze ČPFS ČLS JEP v Lékařském domě v Praze 2.

Prof. MUDr. Zdeněk Gregor, FRSC, FRCO patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti problematiky onemocnění sítnice a sklivce, věnuje se řadu let vitreoretinální chirurgii. Kromě odborných aktivit se angažuje ve výboru Evropské oftalmologické společnosti (SOE), jejímž byl v minulosti prezidentem. V rámci SOE inicioval ustavení odborných grantů v postgraduálním vzdělávání, které umožnili mladým oftalmologům získat zkušenosti na prestižních pracovištích v zemích Evropské unie. V minulosti opakovaně přednášel ve vzdělávacích kurzech České oftalmologické společnosti ČLS JEP a je jejím zahraničním čestným členem.

Vědecká činnost prof. MUDr. Heleny Lomíčkové, DrSc. byla zaměřena především na problematiku pedooftalmologie. Největší pozornost věnovala problematice očních změn u nejmenších dětí, otázce retinopatie nedonošených dětí a očním změnám u dětí s nízkou porodní hmotností. Zasloužila se o to, že se tato problematika dostala do odborného povědomí. Přednášela na řadě setkání oftalmologů doma i v zahraničí. Její odborný přínos v problematice péče o děti s nízkou porodní váhou byl zcela mimořádný a cílená péče vycházející z jejích vědeckých poznatků i praktických zkušeností zachránila a dodnes zachraňuje mnohé předčasně narozené děti před slepotou.

Bývalý přednosta Dětské kliniky a vedoucí katedry pediatrie IPVZ a FTN v Krči a bývalý předseda Komise pro dětskou TBC prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. je autorem několika monografií a řady kapitol v monografiích a více než sta článků v českém i zahraničním odborném tisku s některými u nás prioritními sděleními. Je řešitelem řady státních výzkumných úkolů a dlouholetým pedagogem v rámci IPVZ, spoluorganizátorem a aktivním účastníkem mnoha konferencí a odborných setkání s četnými přednáškami na zahraničních kongresech. V současnosti vede specializovanou ambulanci pro dětskou pneumologii a ftiseopediatrii na klinice pediatrie IPVZ a 1. LF UK a FTN v Praze – Krči.

Čestné členství ČLS JEP

Dále předsednictvo ČLS JEP schválilo návrhy na Čestné členství ČLS JEP, a to na návrh Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP prof. MUDr. Stanislavu Hrubému a na návrh České společnosti pro neurovědy ČLS JEP prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, lékař Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem a vysokoškolský učitel v.v. pravidelně publikuje v odborném časopisu Výživa a potraviny. Je spoluautorem textu Výživová doporučení pro 21. století a publikací Hygienická problematika mikroflóry trávicího traktu u člověka, Složení střevní mikroflóry u kojenců, Mikrobiologie obalů a Nutriční toxikologie, které byly oceněny cenami ČLS JEP a Literárním fondem. Čestné členství ČLS JEP mu bude uděleno při příležitosti konference Výživa a zdraví, jejímž je pravidelně od roku 1977 hlavním odborným garantem a na níž každoročně přednáší tři až čtyři odborná sdělení a která se letos uskuteční 15.–17. září v Teplicích.

Ředitelka Ústavuexperimentální medicíny AV ČR a přednostka Ústavu neurověd 2. LF UK prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti neurověd, onemocnění mozku a míchy, kmenových buněk a jejich užití v klinické praxi. Publikovala více než 720 publikací, čtyři knihy a je spoluautorkou čtyř patentů. Za svoji práci získala 12 cen, řeší sedm projektů EU, z jehož fondů vybudovala Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR. Je organizátorkou a spoluorganizátorkou 14 mezinárodních sympozií a kongresů a tří mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Čestné členství ČLS JEP jí bude uděleno 2. listopadu v Praze na 7. konferenci České společnosti pro neurovědy ČLS JEP a 1. konferenci Slovenské společnosti pro neurovědy.

heg


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa