Kombinace meloxikam + pregebalin účinně tlumí bolest u oasteoartritidy kolene

23. 3. 2016

Kombinace meloxikamu a pregabalinu prokázala účinnost při zmírnění bolesti u pacientů s osteoartritidou kolene. Větší účinnost kombinované léčby v porovnání s monoterapií každým z přípravků naznačuje kombinaci zánětlivé a neuropatické bolesti u oasteoartritidy.

Bolest u oasteoartritidy je považována za převážně zánětlivou. Experimentální studie ovšem ukázaly významné poškození senzitivních nervových vláken inervujících kolenní kloub potkanů s oasteoartritidou, což svědčí pro neuropatickou bolest. Cílem práce japonských autorů publikované v roce 2013 bylo posoudit účinnost pregabalinu jako léku určeného k terapii neuropatické bolesti v léčbě oasteoartritidy.

Do své randomizované prospektivní studie zařadili 89 pacientů s oasteoartritidou kolene. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin, ve kterých byl po dobu 4 týdnů podáván buď meloxikam, nebo pregabalin, nebo kombinace obou léků. Intenzita bolesti byla hodnocena podle vizuální analogové stupnice (VAS) a podle specifického skóre Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).

Před zahájením léčby nebyly mezi skupinami rozdíly ve skóre bolesti dle VAS ani dle WOMAC. Ve skupině s kombinací pregabalin + meloxikam bylo zjištěno významně větší zmírnění bolesti dle VAS po 1, 2 a 4 týdnech a dle WOMAC po 4 týdnech než u každé skupiny s monoterapií (p < 0,05).

Autoři došli k závěru, že kombinace meloxikam + pregabalin je vhodnou terapeutickou strategií v léčbě bolesti u pacientů s oasteoartritidou. Tyto výsledky odpovídají koncepci kombinované bolesti u oasteoartritidy zahrnující zánětlivou a neuropatickou komponentu.

(zza)

Zdroj: Ohtori S., Inoue G., Orita S., et al. Efficacy of combination of meloxicam and pregabalin for pain in knee osteoarthritis. Yonsei Med J. 2013 Sep; 54 (5): 1253–1258.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa