Časopis lékařů českých - Číslo 9/2009

Aktuální téma

407
K diskuzi o etikoterapii

M. Opatrná


Přehledový článek

410
ROC analýza a využití analýzy nákladů a přínosů k určení optimálního dělícího bodu

J. Vránová, J. Horák, K. Krátká, M. Hendrichová, K. Kovaříková


Zprávy

415
Pocty pro členy české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
441
Spolek lékařů českých v Praze
444
JAK SE HLÁSIT NA VZDĚLÁVACÍ AKCE IPVZ

Původní práce

416
Analýza anamnestických dat a výsledků vyšetření v souboru 353 nemocných s plicním karcinomem z let 2004–2007

M. Marel, F. Krejbich, P. Stránská, O. Měřička, J. Homolka, Z. Skácel, M. Zemanová

424
Zmírňování koktavosti bronchodilatací β2 sympatomimetikem formoterolem

J. Pešák, J. Zapletalová, T. Grézl

429
Vydechovaný oxid dusnatý a jeho korelace s bioptickými nálezy u pacientů s chronickým kašlem

J. Votruba, P. Čáp


Kazuistika

434
Závažná kožní toxicita po léčbě ifosfamidem, gemcitabinem a vinorelbinem u pacienta s relapsem Hodgkinova lymfomu a ichtyózou

H. Mociková, E. Konířová, J. Stříteský

438
Subakutní tyreoiditida zaměněna za zubní problém

H. Tesfaye, R. Cimermanova, M. Cholt, P. Sýkorová, M. Pechová, R. Prusa


Speciální sdělení

442
Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi

K. Nešpor


Abstrakta

445
První desetiletí PET v důkazech Nemocnice Na Homolce, Praha, 4. září 2009
451
2. trilaterální sympozium s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm, 17.–19. června 2009

Sjezdy

459
Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
Seminář o metodologii výzkumu nikotinu a tabáku
460
Zoonózy – nákazy s přírodní ohniskovostí
462
8. celostátní konference dětské pneumologie v Praze

Laureáti Nobelovy ceny

471
LAUREÁTI NOBELOVY CENY

437
Význam infekce pro tight junction
Vztah mezi bariérou a antimikrobiálními peptidy

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa