RODINNÝ LÉKAŘ – ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JEP A JEJÍ ODBORNÍCI V POŘADECH ČESKÉHO ROZHLASU 2 – PRAHA


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 276
Kategorie: Zprávy

Koncem roku 2008 proběhlo jednání mezi zástupci České lékařské společnosti JEP a MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize, ohledně možnosti vystoupení zástupců ČLS JEP ve zdravotnických pořadech určených pro laickou veřejnost.

Počátkem roku 2009 došlo na základě dosavadních dobrých zkušeností mezi ředitelem Českého rozhlasu 2 – Praha Mgr. Jiřím Vejvodou, MUDr. Jiřím Pešinou a předsedou ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc. k uzavření deklarce o spolupráci a podpoře při tvorbě pořadů s lékařskou tematikou. Cílem spolupráce je zvýšit povědomí veřejnosti o ČLS JEP a také popularizace lékařské vědy odborníky z jejich řad.

Vzájemnou spolupráci je možné využít zejména pro:

  • prezentaci vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů
  • šíření zdravotnické osvěty mezi občany se zvláštním důrazem na preventivní činnost
  • srozumitelné představení diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče v rámci jednotlivých medicínských oborů
  • seznamování laické veřejnosti s výsledky vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví
  • prezentace etických zásad spojených s výkonem zdravotnického povolání

V prvním polovině roku 2009 bylo realizováno 124 pořadů a v mnoha z nich vystupovali lékaři delegovaní jednotlivými odbornými společnostmi ČLS JEP.

Pořad Rodinný lékař je veden formou rozhovoru moderátora s lékařem a prostor je dán i pro dotazy posluchačů. Český rozhlas 2 – Praha pořad vysílá přímým přenosem každý všední den mezi 10. a 11. hodinou.

Všichni zástupci odborných společnosti, kteří projevili zájem o spolupráci, budou v průběhu července a srpna kontaktováni  MUDr. Jiřím Pešinou k domluvení témat, jež budou do vysílání zařazena v období září až prosinec 2009.

Další informace o pořadu a audio záznam všech odvysílaných dílu najdete na internetové adrese: http://www.rozhlas.cz/praha/poslechnete/_zprava/489313

Organizační složky ČLS JEP (OS a SL) mohou v případě zájmu jmenovat kontaktní osobu, jež bude ve spojení s MUDr. Jiřím Pešinou (mobilní tel.: 724 370 066, e-mail: jiri.pesina@rozhlas.cz).

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa