Knihy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 280
Kategorie: Knihy

Jan Škrha, et al.

Diabetologie

Praha: Galén 2009; 417 s., vydání první, formát 196 × 280 mm, váz., barevné, cena 1500 Kč. ISBN 978-80-7262-607-6.

Naše diabetologická literatura je dosti bohatá. Tato skutečnost odráží nejen zdravotní a sociální význam tohoto onemocnění, ale i změny v názorech na etiologii, patogenezi, diagnostiku i terapii diabetes mellitus. Přehlédneme-li několik posledních let, zjistíme, že několik monografií bylo věnováno vlastnímu onemocnění a psali je naši přední diabetologové (Anděl, Bartoš, Pelikánová, Perušičová, Rybka, Šmahelová aj.), jiné se věnují diabetu jako rizikovému faktoru jiných onemocnění (Adamec, Edelsberger, Charvát, Jirkovská, Opavský, Svačina, Tošenovský aj.).

Hlavním autorem a editorem referované monografie je náš přední diabetolog prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. ze III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. K sepsání knihy přizval dalších 23 autorů. Většinou jde erudované diabetology, případně lékaře jiných oborů, kteří se zabývají problematikou diabetu ve svých specializacích (angiologie, oftalmologie, nefrologie, pediatrie, porodnictví).

Vlastní odborný text je rozdělen do 10 samostatných kapitol. Ty jsou věnovány problematice diabetu v celé jeho šíři: Epidemiologii (7 s.), Klasifikaci poruch homeostázy glukózy (23 s.), Biochemii a patofyziologii (37 s.), Diabetes mellitus 1. typu (15 s.), Diabetes mellitus 2. typu (19 s.), Jiným typům diabetu (22 s.), Akutním stavům při diabetes mellitus (hypoglykémie, diabetická ketoacidóza, hyperglykemický hyperosmolární neketotický stav, laktátová acidóza 30 s.), Chronickým poruchám při diabetes mellitus (nefropatie, neuropatie, makroangiopatie, mikroangiopatie, syndrom diabetické nohy, hypertenze, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin aj. (87 s.).

Velká pozornost je věnována terapii všech forem diabetu: dietnímu opatření, perorálním antidiabetikům (biguanidy, inzulínové senzitizézy, glinidy, inhibitorory glukozidáz, inkretiny, další hypoglykemizující látky, inzulíny, transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových ostrůvků aj. (80 s.).

Komplexnost pohledu přinášejí kapitoly zařazené pod souhrnný název Speciální problematiky (Diabetes v dětství a dospívání – Diabetes v těhotenství, Diabetes ve stáří – určitě takto komplexně zpracováno poprvé!). Infekce a choroby pojiva, Péče o operovaného diabetika jsou mimořádně zajímavé a pro praxi velmi cenné kapitoly (41 s.). Pozornost byla věnována i organizaci péče o nemocné s diabetem. Poslední kapitola (naznačující možný vývoj výzkumu (a i praxe?) u diabetika), je nadepsána Zvířecí modely diabetes mellitus a odborný text uzavírá.

Text je bohatě ilustrován převážně černobílými obrázky a doplněn řadou přehledných tabulek.

Literatura je uváděna za každou odbornou kapitolou, je rozsahem přiměřená a aktuální.

Seznam zkratek a podrobný Rejstřík knihu uzavírají.

Měl jsem možnost seznámit se s textem velmi podrobně a mohu odpovědně (i rád) konstatovat, že text je psán velmi pěknou češtinou, dobře se čte a pozornému čtenáři se bude i dobře pamatovat. Je plně srozumitelný i v obtížnějších odborných pasážích. Editorovi se podařilo udržet, přibližně stejně vysokou odbornou úroveň textu prakticky všech kapitol. V knize jsem nenalezl žádnou ani věcnou ani formální chybu, byla zpracována s pečlivostí vlastní nakladatelství Galén.

Komu knihu doporučit? Především všem klinickým i ambulantním diabetologům, neprofilovaným internistům, pediatrům a gerontologům, tj. všem, kteří se denně s nemocnými s diabetem setkávají. Pro atestující z diabetologie by měla být povinným studijním materiálem, protože je bezkonkurenčně nejlepší a nejmodernější monografií klinické diabetologie.

Jan Petrášek

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa