Interní grantová agentura MZ ČR udělila podporu projektům pro roky 2008–2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 281-289
Kategorie: Příloha

Výsledky veřejné soutěže o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ na léta 2008–2011 přinesly finanční podporu 210 návrhům projektů z 513, které se o ni ucházely, tedy cca 40 % žadatelů. Poprvé byla podpora projektům v jednotlivých oborech (oborových komisích IGA) udělována podle počtu projektů, které oborové komise doporučily k řešení a nikoliv jako v předchozích letech, kdy byly podpořeny až do vyčerpání disponibilních finančních prostředků vždy projekty hodnocené na prvém, druhém a dalších místech v jednotlivých OK. Tím byly nyní spravedlivěji oceněny obory s vysokým počtem žádostí o grant, resp. s vysokým počtem projektů doporučených k řešení, kterými byly i tentokrát zejména chirurgie, onkologie a tzv. malé obory sdružené v oborové komisi IGA č. 10.

Rovněž poprvé byly finanční nároky návrhů projektů posuzovány vedle oborových komisí IGA i nově vytvořenou Ekonomickou komisí IGA. Výrazněji než dříve zasáhla do udělení podpor Vědecká rada IGA, která si vyžádala kontrolu plnění pravidly IGA stanovené „distance“ na 1 a na 3 roky pro řešitele a spoluřešitele projektů, jejichž závěrečné zprávy byly v předchozím období hodnoceny negativně (v kategorii C nebo D), nebo kteří měli v předchozích 5 letech stejně nebo více hodnocení v kategoriích C a D než v kategoriích A a B.

V proceduře posuzování a v organizaci IGA MZ i ve složení jejích orgánů došlo i ke změnám, jejichž prezentace není účelem tohoto sdělení a bude, jako tomu bylo dříve, součástí zprávy o IGA MZ v Časopisu lékařů českých.

Publikováním seznamu podpořených projektů a touto základní informací navazujeme na několikaletou tradici, kdy v Časopisu lékařů českých byly pravidelně v souladu s doporučeními řídících orgánů IGA MZ a s podporou ČLS pravidelně zveřejňovány. Přerušení této tradice nebylo výsledkem rozhodnutí žádné z těchto stran, nebo redakce Časopisu lékařů českých, ale důsledkem některých okolností, např. termínových komplikací, nebo předchozích personálních změn apod.

V rámci našeho sdělení předkládáme jednak přehled žádostí o podporu IGA projednaných v jednotlivých oborových komisích IGA MZ a počet projektů, kterým byla podpora udělena (tab. 1 ), jednak seznam projektů, které IGA MZ v letech 2008–2011 podpoří (tab. 2).

Tab. 1. Počty podpořených projektů podle oborových komisí IGA
Počty podpořených projektů podle oborových komisí IGA
*Oborová komise – OK 01 – kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci, OK 02 – poruchy metabolismu a výživy, endokrinní poruchy, diabetes mellitus, OK 03 – onkologie, OK 04 – chirurgické obory, OK 05 – pediatrie a genetika, OK 06 – neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální problematika, OK 07 – gynekologie a porodnictví, OK 08 – infekční choroby, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie, OK 09 – vztah zdraví a prostředí, preventivní přístupy ve zdravotnictví, OK 10/I – ostatní lékařské obory I (gastroenterologie, hematologie, nefrologie, patologie, pneumologie, revmatologie), OK 10 /II – ostatní lékařské obory II (otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie, oční lékařství, dermatovenerologie), OK 11 – farmakologie a farmacie, OK 12 – ošetřovatelství, zdravotní systémy a informatika **51 žadatelů nepředložilo všechny předepsané náležitosti a jejich návrhy projektů nemohly být postoupeny k odbornému posouzení oborovým komisím.

Tab. 2. Seznam podpořených projektů OK 01
Seznam podpořených projektů
OK 01

OK 02
OK 02

OK 03
OK 03

OK 04
OK 04

OK 05
OK 05

OK 06
OK 06

OK 07
OK 07

OK 08
OK 08

OK 09
OK 09

OK 10/I
OK 10/I

OK 10 / II
OK 10 / II

OK 11
OK 11

OK 12
OK 12

V současné době probíhá posuzovací řízení žádostí o podporu projektů IGA MZ na roky 2009–2011. Předloženo bylo 461 žádostí o podporu. IGA očekává, že navrhovatelé projektů, kteří uspěli v soutěži vypsané pro roky 2008–2011 a obdobné žádosti podali opakovaně i do soutěže pro roky 2009–2011, že z této soutěže odstoupí a usnadní tak proceduru posuzování. 

MUDr. Ivan Pfeifer, CSc., tajemník IGA MZ

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa