Čestné medaile české lékařské společnosti JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 276
Kategória: Zprávy

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) schválila návrhy na udělení Čestné medaile ČLS JEP prim. MUDr. Stanislavu Kosovi, CSc. (na návrh České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP), MUDr. Pavlu Prokešovi (na návrh České akupunkturistické společnosti ČLS JEP) a prim. MUDr. Zdeňce Vorlové, CSc. (na návrh České hematologické společnosti ČLS JEP). Medaile jim budou uděleny při příležitosti jejich významných životních jubileí

Primář MUDr. Stanislav Kos se odborně zaměřuje hlavně na problematiku tuberkulózy a obstrukčních plicních nemocí, dále pak na edukaci praktických lékařů a nemocných. Je spoluzakladatelem Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci a je jeho aktivním členem. Má početné a dlouholeté aktivity prospěšné pro rozvoj České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, vyvíjí bohatou činnost v oblasti organizace zdravotnictví – je předsedou Asociace plicních léčeben a členem rady Asociace nemocnic České republiky. V roce 1998 se stal členem Dozorčí rady Fakultní nemocnice v Plzni, od roku 2002 je jejím předsedou. Primář Kos je významnou osobností i na mezinárodní úrovni. Deset let byl členem Mezinárodní unie proti TBC a respiračním nemocem – IUATLD (Paříž) a roku 1990 je členem Evropské respirační společnosti (ERS). Medaile bude MUDr. Stanislavu Kosovi předána v rámci slavnostního zahájení kongresu ČPFS a SPFS 25. června 2009 v Praze.

MUDr. Pavel Prokeš patří k průkopníkům akupunktury v naší republice, kterou uplatňuje pro pacienty v širokém spektru indikací. Do roku 1994 pracoval v Nemocnici s poliklinikou v Mělníku, nyní působí v soukromé ordinaci. Byl pověřeným členem výboru České akupunkturistické společnosti ČLS JEP pro jednání s pojišťovnami. V letech 2002–2007 byl vedoucím Sekce diagnostiky a terapie v akupunktuře a přidružených technikách, od roku 2005 se stará o internetové stránky společnosti. Získal nejvyšší kredit ČLAS Školitel v akupunktuře a je externím školitelem IPVZ Praha. Absolvoval řadu kurzů v zahraničí, aktivně se účastnil mnoha kongresů, publikoval doma i v zahraničí a účastnil se organizace seminářů a kongresů s mezinárodní účastí.

Primářka MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc. byla dlouholetou přednostkou klinického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, vedoucí laboratoře pro trombózu a hemostázu a hemofilického centra ústavu. Jako vedoucí představitelka oboru zásadním způsobem přispěla ke zlepšení diagnostiky a léčby pacientů s hemofilií v České republice. Primářka Zdeňka Vorlová patří mezi nejvýznamnější české hematology posledních třiceti let. V letošním roce oslaví významné životní jubileum – 80 let.

heg


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa