Využití analgetik v průběhu vyšetřovacího procesu u náhlých příhod břišních

5. 9. 2016

Zdrženlivost v podávání analgetik u pacientů s náhlou příhodou břišní (NPB) je všeobecně uznávaným postupem. Hlavními důvody jsou strach z maskování příznaků a riziko nesprávné diagnózy.

Úvod

Diagnostický proces však zabere nezanedbatelný čas. Je nutné provést různá vyšetření, na která se pacient musí přesouvat a čekat, a po celou tu dobu trpí bolestí. Publikované metaanalýzy označují strach z analgetik za zbytečný; opioidní analgetika údajně pacientům pomáhají a s diagnostikou neinterferují. Tyto studie byly obvykle prováděny s morfinem, který je ve světě nejčastěji preferovaným opioidním analgetikem. Je ale tento závěr platný i u jiných analgetik, například tramadolu a paracetamolu?

Metodika studie

Odpověď nám dává studie, kterou provedl tým lékařů z turecké Malatye. Zařadil do ní 210 pacientů s netraumatickou abdominální bolestí, jež trvala méně než 72 hodin. Pacientům byl na základě randomizace podán buď tramadol (1 mg/kg), paracetamol (15 mg/kg), nebo placebo, a to ihned po fyzikálním vyšetření a určení intenzity bolesti na vizuální analogové škále. Po 20 a 40 minutách po podání testovaného farmaka nebo placeba byla bolest hodnocena znovu.

Prvotní diagnóza byla stanovena na základě laboratorních výsledků, EKG, nativního skiagramu břicha, laboratorního vyšetření moči a ultrazvuku břicha. Konečné diagnóze předcházelo nové fyzikální vyšetření, nové laboratorní vyšetření krve, u všech pacientů bylo provedeno i CT břicha a v případě potřeby i další vyšetření.

Výsledky

Počáteční intenzita bolesti byla ve všech skupinách stejná. Po 20 minutách byla snížená ve skupině tramadolu o 55 %, paracetamolu o 45 % a placeba o 1 % (p < 0,001). Po 40 minutách byla intenzita bolesti o 67 % nižší u tramadolu, o 60 % nižší u paracetamolu a o 0 % u placeba (p < 0,001). Nález při fyzikálním vyšetření břicha se u žádné ze zkoumaných skupin nelišil. Správná diagnóza byla stanovena v 96 % případů u tramadolu, v 94 % u paracetamolu a v 94 % u placeba.

Závěr

Ze získaných dat tedy plyne, že ani u tramadolu a paracetamolu se interference analgezie a diagnostiky pravděpodobně obávat nemusíme.

(pez)

Zdroj: Oguzturk H., Ozgur D., Turtay M. G. et al. Tramadol or paracetamol do not effect the diagnostic accuracy of acute abdominal pain with significant pain relief – a prospective, randomized, placebo controlled double blind study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012 Dec; 16 (14): 1983–1988.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa