Založení EURAPAG – Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 449-450
Kategorie: Zprávy

Evropa zvolna ztrácela své vedoucí postavení v oboru gynekologie dětí a dospívajících. Je to hlavně tím, že evropské organizace spolu nespolupracují, tak jako např. národní společnosti gynekologie dětí a dospívajících zemí Latinské Ameriky (ALOGIA). Proto jsme iniciovali schůzku kolegů z evropských zemí na XI. světovém kongresu gynekologie dětí a dospívajících v Sčo Paulo.

Podle zápisu z této informační schůzky 20 reprezentantů 14 národních společností gynekologie dětí a dospívajících dne 8. května 2007 bylo určeno, aby vznikla Asociace EURAPAG (EURopen Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology) a byla registrována v městě zrodu oboru dětské gynekologie, tj. v Praze, a prof. J. Hořejší byl pověřen, aby začal podnikat příslušné kroky k tomu.

jp_405_f_1
jp_405_f_1

Nejprve bylo nutno připravit Stanovy. K tomu byla na zmíněné schůzce určena skupina: Tamás Csermely (H), Efthimios Deligeoroglou (GR), Marlene Heinz (D), Jan Hořejší (CZ) a Gabriele Tridenti (I). Později byla ještě kooptována Zuzana Nižňanská ze Slovenska. Po bohaté e-mailové diskuzi se tato skupina 28. března 2008 sešla v Praze a toto datum bylo datem založení EURAPAG. Bylo zvoleno i pracovní předsednictvo (předseda: Jan Hořejší, místopředseda: Tamás Csermely a pokladník: Zuzana Nižňanská.

Výsledkem jedenáctihodinové pracovní schůze byla anglická verze návrhu Stanov EURAPAG. Ta pak byla vyvěšena na internetové stránce s adresou http://www.eurapag.com a rozeslána i písemně po všech evropských státech ke všeobecné diskuzi tak, aby definitivní návrh mohl být předložen Ustavujícímu valnému shromáždění ke schválení.

Po přeložení Stanov do češtiny jsme pak požádali Ministerstvo vnitra ČR o registraci a Asociace EURAPAG byla zaregistrována jako občanské sdružení dnem 15. dubna 2008 pod čj. VS/1-1/71250/08 – a dostala IČO 22675710.

Jako mezinárodní organizace byla EURAPAG ustanovena definitivně Ustavujícím shromážděním delegátů EURAPAG, které se konalo dne 12. června 2008 při XI. evropském kongresu gynekologie dětí a dospívajících v Rusku v Petrohradě. Za členy EURAPAG se přihlásili Společnosti anebo individuální členové zatím z 18 států. Byly přijaty a odsouhlaseny Stanovy a byl zvolen nový devítičlenný mezinárodní výbor ve složení:

  • prezident: prof. dr. Jan Hořejší, DrSc. (ČR)
  • vice-prezident: doc. dr. Efthimios Deligeoroglou (Řecko)
  • prezident-elect: doc. dr. Tamás Csermely, PhD, IFEPAG (Maďasko) +)
  • generální sekretář: prof. dr. Milko Sirakov (Bulharsko)
  • pokladník: dr. Zuzana Nižňanská, PhD., IFEPAG (Slovensko)
  • dr. Gabriele Tridenti, PhD, IFEPAG, Itálie byl pověřen koordinovat vědecké a odborné aktivity
  • dr. Marlene Heinz (Berlin)
  • dr. Zana Bumbuliene (Litva)
  • dr. Elena Uvarova (Moskva).

+) Doc. Csermely jako „president-elect“ se v roce 2011 bez volby ujme úřadu prezidenta. To jsme „okopírovali“ ze Stanov FIGO a má to zaručit kontinuitu práce výboru.

Dále bylo vyhověno žádosti profesora Sirakova, aby se příští, tedy XII. evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících konal v Bulharsku v Sofii.

Na ustavující schůzi bylo také rozhodnuto, že EURAPAG zřídí oddělení pro mladé lékaře, kteří se vzdělávají v gynekologii dětí a dospívajících a vedením tohoto oddělení byl pověřen dr. Panagiotis Christopoulos z Řecka, který je v současné době generálním sekretářem ENTOG.

EURAPAG je tedy již mezinárodní – evropskou – organizací, ale její adresa je v Praze (Praha 5, V Úvalu 84). Stále se bude řídit civilním právem ČR, zůstává zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR a její finance bude spravovat Komerční banka. EURAPAG bude na svých materiálech používat výtvarně hezké logo, které věnovala italská Společnost gynekologie dětí a dospívajících v roce 2011 v Sofii v Bulharsku.

Jan Hořejší


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa