Endothelin-1 in exhaled breath condensate of stable and unstable asthma patients


Autoři: Z. Zietkowski;  R. Skiepko;  M. M. Tomasiak;  A. Bodzenta-Lukaszyk
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 443
Kategorie: Vybrané souhrny

Endothelin-1 in exhaled breath condensate of stable and unstable asthma patients

Respir. Med., 2008, 102(3), s. 470–474.

Endotelin-1 ve vydechovaném vzduchu u pacientů se stabilním a nestabilním astmatem

Endoteliny jsou prozánětlivé, profibrotické, vazokonstrikční peptidy, které hrají významnou roli v rozvoji zánětu dýchacích cest a remodelaci u astmatu. Autoři se věnovali hodnocení hladin endotelinu-1 (ET-1) v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) u astmatiků s různým stupněm tíže onemocnění. Byl proveden sběr KVV od 31 nemocných s alergickým astmatem (11 z nich bylo dosud kortikosteroidy neléčených s jen lehkým astmatem, 10 bylo léčených kortikosteroidy se stabilním lehkým až středně těžkým astmatem, dalších 10 nemocných bylo léčeno kortikosteroidy s těžkým astmatem) a od 7 zdravých dobrovolníků. Koncentrace ET-1 byly u těchto tří skupin astmatiků významně vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky. Hladiny ET-1 byly rovněž také významně zvýšené u jedinců s nestabilním astmatem oproti oběma skupinám se stabilním onemocněním. Signifikantní korelace byla nalezena mezi ET-1 a FENO (vydechovaný oxid dusnatý) u všech tří skupin astmatiků a mezi ET-1 a počtem eozinofilů v krvi ve skupině nemocných s nestabilním astmatem. Stanovení ET-1 v KVV může poskytnout další užitečný diagnostický nástroj pro detekci a monitorování zánětu u nemocných s astmatem.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa