Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies


Autoři: A. Fok;  Y. Numata;  M. Schulzer;  M. J. Fitzgerald
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 337
Kategorie: Vybrané souhrny

Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies

Int. J. Tuberc. Lung. Dis.m 2008, 12, s. 480–492.

Nakupení rizikových faktorů tuberkulózy: přehled vybraných epidemiologických studií

Řada molekulárně epidemiologických studií vedle k identifikaci rizikových faktorů pro nakupení TBC případů v populaci. Cílem práce bylo odhadnout dopad těchto společně vyšetřovaných rizikových faktorů na nakupení TBC. Předmětem zkoumání bylo deset elektronických databází dosahujících až po datum leden 2006 spolu s ručně analyzovanými časopisy International Journal of Tuberculosis and Lung Disease a review bibliografických článků. Meta analýzy odds ratios (ORs) pro různé rizikové faktory byly vedeny s užitím náhodných efektivních modelů, rozvrstvených dle incidence TBC. Ke spočítání různorodosti nahromaděných proporcí a míry rizika byly použity regresní metaanalýzy.

Nakupení TBC podílu značně kolísalo (7,0–72,3 %) v celkem 36 studiích ze 17 zemí.

V mnohočetných regresních metaanalýzách byly s vyšším nakupením TBC spojeny vysoká TBC incidence, střední velikost seskupení a běžný záznam o kontaktu. Odds ratios (ORs) (95% CIs) pro studie s nízkou i vysokou/střední incidencí TBC, s využitím cut off 25/100 000 /rok, byly 3,4 (2,7–4,2) a 1,6 (1,3–2,1) až 1,3 pro různé podskupiny. Jedinci mužského pohlaví (místní původ, abúzus alkoholu a konzumace injekčně podávaných drog) měli významně vyšší rizika ve studiích s nízkou incidencí TBC než ti s vysokou respektive střední incidencí. Z metaanalýz studií vyplynulo, že právě abúzus alkoholu, drogy v injekční formě a život bez domova charakterizuje vysoce rizikové skupiny v populaci s nízkou TBC incidencí. Další výzkum je však potřebný pro lepší chápání přenosu TBC a jeho dynamiky zejména v zemích s vysokou zátěží tímto onemocněním.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa