Časopis lékařů českých - Číslo 6/2008

Aktuální téma

303
Lékařská etika a etikoterapie II

M. Opatrná


Přehledový článek

307
Metabolický syndrom a kožní onemocnění

Š. Svačina


Původní práce

311
Poruchy chování u sedmiletých dětí – výsledky studie ELSPAC2. část: Rizikové faktory*

L. Kukla, D. Hrubá, M. Tyrlík, H. Matějová

319
Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34⁺ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní transplantaci krvetvorby

M. Klabusay, D. Lysák, V. Hrabčáková, M. Navrátil, P. Čoupek, J. Mayer

325
Změny v močovém měchýři po krátkodobém zavedení permanentního katétru

L. Peychl, R. Žalud


Kazuistika

330
Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů

J. Zadina, R. Průša, V. Goliáš, K. Štaifová

333
Hypokalémie u suicidálního pokusu dospívající dívky

H. Tesfaye, R. Průša, J. Doupovcová


Vybrané souhrny

337
Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies

A. Fok, Y. Numata, M. Schulzer, M. J. Fitzgerald

HIV and malaria co-infection: interactions and consequences of chemotherapy
338
Oseltamivir (Tamiflu(R) increases dopamine levels in the rat medial prefrontal cortex

T. Yoshino, K. Nisijima, K. Shioda, K. Yui, S. Kato


Sjezdy

339
Výuka humanitních věd na lékařských fakultách
Klinická pastorační péče

M. Opatrná

Intentio duplex

J. Payne

Posttraumatický rozvoj člověka – nové poznatky

J. Mareš

340
Psychofyziologické projevy doprovázející konsolidaci traumatické paměti

P. Bob

Disociativní symptomy a neuroendokrinní dysregulace

M. Šusta

Bludný kruh psychosomatických vztahů v estetické chirurgii

L. Janáčková

Psychodynamika a psychosomatika

M. Šebek

341
MOPRA – modifikovaná odborná praxe

J. Králová

Etika jako předmět ve zdravotnických vzdělávacích programech v České republice

J. Šimek, O. Doskočil

342
Plány a perspektivy výuky psychosomatiky a komunikace u poslouchačů LF MU v Brně

M. Bendová

Vztah lékaře a pacienta na počátku 21. století

J. Beran


Recenze

341
Podaří se v České republice zavést segment základní psychosomatické medicíny?

V. Chvála


Zprávy

343
HORIZONTY PREVENTIVNÍ GERONTOLOGIE PRO LÉKAŘE V PRAXI
346
Spolek lékařů českých v Praze

Knihy

347
Future Human Evolution
348
Zevní dermatologická terapie a kosmetikaPohledy klinické a fyziologické

Laureáti Nobelovy ceny

351
Laureáti Nobelovy ceny

310
Pošetilosti a omyly v medicíně
318
Mitochondriální membrána, Mitochondrie a jejich bakteriální původ
336
Mechanismus biogeneze barelových proteinů
345
Tesco a ČLS JEP podporují výzkum rakoviny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa