Oseltamivir (Tamiflu(R) increases dopamine levels in the rat medial prefrontal cortex


Autoři: T. Yoshino;  K. Nisijima;  K. Shioda;  K. Yui;  S. Kato
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 338
Kategorie: Vybrané souhrny

Oseltamivir (Tamiflu(R) increases dopamine levels in the rat medial prefrontal cortex

Neurosci Lett., 2008, Epub 2008, Apr 9.

Oseltamivir zvyšuje hladinu dopaminu v mediální prefrontálním kortexu u krys

Oseltamivir, inhibitor neuroaminidázy, je účinný v léčbě jak sezonní chřipky, tak typu H5N1.

Tento lék je obecně dobře tolerován a jeho běžně uváděnými nežádoucími účinky jsou jen nauzea a zvracení. Avšak chování spadající do oblasti neuropsychiatrie včetně skoků z balkónů u mladých osob léčených tímto preparátem byly referovány z Japonska. Tato skutečnost vedla k varování vůči preskripci ze strany příslušných úřadů. Farmakologické mechanismy neuropsychiatrických příznaků zůstávají nejasné. Řada studií referovala, že změny v neurotransmisi a abnormální chování jsou v úzkém vztahu. Vyšetřovali jsme změny v dopaminovém a serotoninovém metabolismu po systémovém podání oseltamiviru v oblasti mediálního prefrontálního kortexu (mPFC) krys s využitím mikrodialýzy. Extracelulární dopamin byl v návaznosti na systémové intraperitoneální podání (25 mg/kg nebo 100 mg/kg) zvýšen v porovnání s kontrolními hodnotami. Signifikantně byly také zvýšeny metabolity dopaminu. Serotonin po podání oseltamiviru nijak změněn nebyl. Tyto nálezy ukazují, že oseltamivir zvýšil uvolnění dopaminu v mPFC krys. Autoři uvádějí, že zvýšení dopaminu během léčby oseltamivirem může způsobit abnormální chování některých mladých pacientů. V případě, že tento lék je předepsán dětem, je observace nezbytná.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

fax: +420 257 272 965, e-mail: petr.cap@homolka.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa