Velmi svěží šedesátník prof. Jiří Dvořák


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 640
Kategorie: Původní práce

Dne 22. listopadu oslavil prof. Dr. med. Jiří Dvořák šedesát let. Pro každého, kdo je s ním v pravidelném i řidším kontaktu je to zjištění obtížně uvěřitelné.

jp_2014_f_1
jp_2014_f_1

Narodil se v Hulíně, medicínu začal studovat v Praze na dnešní 1. LF UK, ale v roce 1968 z politických důvodů Českou republiku opustil a studia dokončil v Curychu. Zde se v roce 1990 habilitoval v neurologii; profesorem na curyšské univerzitě byl jmenován v roce 1995.

Ke spolupráci na nové organizaci našeho lékařského výzkumu do čerstvě ustanovené Interní grantové agentury MZ jej vyzval tehdejší ministr Martin Bojar. Od roku 1990 se prof. Jiří Dvořák stal členem Správní rady a po předčasném úmrtí jejího prvního předsedy prof. MUDr. Pavla Schmidta, CSc. převzal v roce 1994 její vedení, ve kterém setrval až do roku 2004.

Činnosti pro IGA věnoval po celá léta velmi mnoho a dokázal pro ni využít své široké zahraniční kontakty, zejména s EMRC (European Medical Research Council), kterým byl přizván ke spolupráci jako zástupce ČR ještě několik let před naším přijetím do EU. Svou iniciativou se podstatně zasloužil o uskutečnění mezinárodního semináře IGA-EMRC v Praze v roce 1997, na němž přední představitelé EMRC, resp. Medical Research Consil z Velké Británie, Deutsche Forschungsgemeinschaft z Německa, dále z Holandska a Dánska přednášeli a diskutovali s více než 100 našimi předními odborníky působícími ve oborových komisích IGA i s dalšími pozvanými účastníky otázky správné posuzovací praxe v grantovém řízení.

Stejně tak měl podstatný podíl na mezinárodních workshopech IGA uspořádaných v Bechyni (1992) a v Praze (1995), které za účasti představitelů naší lékařské vědy přispěly k posunu činnosti IGA k mezinárodním standardům. To a zvyšování úrovně našeho lékařského výzkumu ostatně vždy pokládal prof. Dvořák za své hlavní cíle.

Snažil se vždy o to, aby byl lékařský výzkum přístupný nejen vědeckým pracovníkům významných vědeckých institucí, ale i mladým lékařům se zájmem vědecky pracovat. Svou pracovní dráhu spojil se svým působením v Schulthessově klinice v Curychu, kde řadu let vedl neurologické oddělení, byl několik let ředitelem této kliniky, a působí zde jako senior konzultant nadále. Jeho hlavním zájmem je problematika páteře, a to jak ve smyslu neurologickém, tak manuálně medicínském a především výzkumném. Díky jeho iniciativě na této klinice stážovala řada českých ortopedů, neurologů i neurochirurgů, kteří se mohli kromě rutinní klinické praxe zapojit do výzkumných projektů kliniky.

Od roku 1996 se prof. Dvořák významně angažuje ve sportovní medicíně, když působí jako hlavní lékař Světové fotbalové asociace (FIFA) a je zakladatelem a předsedou centra F-MARC (FIFA Medical Assessment and Research Centre) zaměřeného celosvětově a plošně na prevenci úrazů v tomto sportu a v boji proti dopingu. Působí rovněž v olympijském výboru jako člen jeho lékařského a vědeckého výboru.

Uvádět výčet jeho členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách mezinárodních vědeckých časopisů a významných ocenění, které za své výzkumné práce získal by rozsah tohoto sdělení přesáhlo zcela neúměrně. Uvádíme proto alespoň, že prof. Dvořák je čestným členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii, byl šéfredaktorem časopisu Spine, jedním ze zakladatelů European Spine Society a významným protagonistou manuální medicíny v Evropě. Za své pracovní výsledky obdržel řadu významných ocenění. K jeho jubileu se rozšiřují o čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně a o pamětní medaili udělenou 3. LF UK Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Publikoval 240 originálních prací a 48 knih a učebnicových textů.

Prof. J. Dvořák je od roku 1974 ženatý a má čtyři děti. Je velmi nadšeným a všestranným aktivním sportovcem – především vodním lyžařem. Jeho neutuchající elán a vitalita byly vždy stimulem a výzvou pro všechny, kteří s ním měli možnost pracovat a setkávat se.

Při příležitosti jeho jubilea mu přejeme především zachování jeho elánu a iniciativy, další pracovní úspěchy, zdraví a spokojenost v osobním životě.

MUDr. Ivan Pfeifer, CSc.

tajemník IGA MZ ČR


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Abstrakta

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa