Časopis lékařů českých - Číslo 12/2008

Přehledový článek

599
Diferenciální diagnostika refrakterní refluxní choroby jícnu

K. Lukáš, A. Žák

607
Interferující ribonukleové kyseliny a molekulární patofyziologie vybraných onemocnění

J. Lochmanová, M. Bartoš


Původní práce

616
Pendredův syndrom u pacientů s hypotyreózou: genetická diagnostika, fenotypová variabilita a výskyt fenokopií

K. Banghová, E. Al Taji, D. Novotná, J. Zapletalová, O. Hníková, J. Čáp, J. Klabochová, M. Kúseková, J. Lebl


Kazuistika

623
Lenalidomid (Revlimid) v léčbě mnohočetného myelomu – první zkušenosti v České republice

E. Novotová, R. Neuwirtová, A. Jonášová, J. Straub, I. Špička


Knihy

626
Kniha

Speciální sdělení

627
Zkušenosti s omezováním kouření tabáku ve světě

K. Nešpor

633
Hostilita jako rizikový faktor řady onemocnění a možnosti jejího ovlivnění

K. Nešpor, A. Scheansová


Abstrakta

628
Abstrakta

Vybrané souhrny

636
Angiotensin converting enzyme inhibitors and delayed onset, recurrent angioedema of the head and neck

Wakefield Ys, Theaker Ed, MN. Pemberton

Menstrual migraine

Vetvik Kg, MB. Russell

Current aspects in the diagnosis of renal cell cancer

H. Heynemann

637
Multidrug-resistant tuberculosis BMC Infect Dis 2008, 8, 10.

Zager Em, R. Mc Nerney

Fifteen years after parental divorce: mental health and experienced life-events

T. Angarne Linberg, M. Wadsby


Dopisy redakci

638
Mikroalbuminurie – prediktor kardiovaskulárního poškození
Cholesterol v potravě a jeho vliv na plazmatický cholesterol – fakta a kontroverze

Zprávy

641
S poselstvím medicíny v labyrintu světa
Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností
642
Spolek lékařů českých v Praze
643
Společnost lékařské genetiky – plán akcí na rok 2009
644
Plánované úterní semináře v Lékařském domě v roce 2009
Akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii v roce 2009

Laureáti Nobelovy ceny

647
LAUREÁTI NOBELOVY CENY

606
Přijatelné léčení dětských hemangiomů
Léčení pyogenního granulomu imiquimodem
Test lymfocytární proliferace při alergické kontaktní reakci

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa