Fifteen years after parental divorce: mental health and experienced life-events


Autoři: T. Angarne Linberg;  M. Wadsby
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 637
Kategorie: Vybrané souhrny

Švédské děti, které měly negativní zkušenosti s rozvodem svých rodičů, jejichž počet v minulých dekádách začal značně narůstat, jsou dnes již dospělé. Cílem studie bylo zkoumat, zda ti dospělí, kteří měli zkušenost s rozvodem svých rodičů 15 let před zahájením studie, se nějak liší ve svém duševním zdraví od těch, jejichž rodiče se nerozvedli. Byly použity různé symptomové seznamy a speciální dotazníky. Vyšetřeno bylo celkem 48 jedinců věkově, pohlavím a srovnatelným prostředím spárovaných. Hlavní nález byl zjištěn s ohledem na pohlaví a věk. Ženy ve věku 22–27 let v rozvodové skupině vykazovaly horší duševní zdraví než ostatní účastníci studie. Závěrem se konstatuje, že je vysoce žádoucí věnovat vyšší pozornost než dosud dívkám zasažených rozvodem svých rodičů ve věku 7–12 let. Z výzkumu se jeví jako nejzranitelnější.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

Rentgenova 2, 150 30 Praha 5

fax: +420 257 272 965, e-mail: petr.cap@homolka.cz


Zdroje

Nord J Psychiatry, 2008, 4, 1–12.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Abstrakta

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa