Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České rep


Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České rep

Východisko.
Znalost neodkladné resuscitace patří k základním dovednostem první pomoci. Její výuce především u mládeže je v České republice věnována soustavná pozornost. Cílem epidemiologické studie bylo zjistit faktickou úroveň teoretických vědomostí o resuscitaci.

Metody a výsledky.
Byl vypracován jednoduchý dotazník, který zahrnoval 17 otázek prověřujících znalost doporučení pro neodkladnou resuscitaci s pouze jednou správnou odpovědí. Dotazník byl rozdán studentům středních nezdravotnických škol. Testu se zúčastnilo 796 studentů z 26 tříd, pro další statistické zpracování mohlo být využito 784, tj. 98,5 % dotazníků. S výjimkou znalosti účelu resuscitační roušky a čísla na zdravotní záchrannou službu byly znalosti většinou pod hranicí 30 % správných odpovědí, a to i u bodů, které se již léta nemění (poloha při resuscitaci, uvolnění dýchacích cest, frekvence umělého dýchání).

Závěry.
Na základě výsledků se zdá, že přes úsilí věnované výuce neodkladné resuscitace mezi laickou veřejností jsou znalosti nízké a měl by být změněn systém výuky a zařazeny opakovací kurzy. V další části bude ověřován systém výuky pomocí didaktického filmu.

Klíčová slova:
kardiopulmonální resuscitace, neodkladná resuscitace.


Knowledge Level of Cardiopulmonary Resuscitation in Secondary School Students of Non-medical Specialisation in the Czech Republic

Background.
Knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) is essential part of the first aid skill. Constant attention is given to education in CPR mainly among adolescents. The aim of our epidemiological study was to asses the actual level of theoretical knowledge in CPR.

Methods and Results.
We have developed a simple questionnaire including 17 items with 4 possible answers, just one correct. The questionnaire was distributed to students of middle schools excluding those with medical specialisation. Total 796 students from 26 classrooms participated, 784 (98.5 %) of questionnaires could be used for evaluation. Excluding the knowledge in the purpose of resuscitation mask and telephone number of Emergency service, the number of correct answers was bellow 30 %, even in items, which did not change for many years (position of the victim’s body during resuscitation, frequency of artificial ventilation).

Conclusions.
Our results demonstrate that in spite of the effort to increase the level of knowledge in CPR in laymen, the actual level of knowledge is low and more frequent repetition of courses should be considered. In the future, we shall evaluate the effectiveness of new educational film.

Key words:
cardiopulmonary resuscitation, basic life support.


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  M. Beránková 2;  J. Knor 1,3
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Praha 2;  Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ a KAR 3. LF UK, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 538-541
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Znalost neodkladné resuscitace patří k základním dovednostem první pomoci. Její výuce především u mládeže je v České republice věnována soustavná pozornost. Cílem epidemiologické studie bylo zjistit faktickou úroveň teoretických vědomostí o resuscitaci.

Metody a výsledky.
Byl vypracován jednoduchý dotazník, který zahrnoval 17 otázek prověřujících znalost doporučení pro neodkladnou resuscitaci s pouze jednou správnou odpovědí. Dotazník byl rozdán studentům středních nezdravotnických škol. Testu se zúčastnilo 796 studentů z 26 tříd, pro další statistické zpracování mohlo být využito 784, tj. 98,5 % dotazníků. S výjimkou znalosti účelu resuscitační roušky a čísla na zdravotní záchrannou službu byly znalosti většinou pod hranicí 30 % správných odpovědí, a to i u bodů, které se již léta nemění (poloha při resuscitaci, uvolnění dýchacích cest, frekvence umělého dýchání).

Závěry.
Na základě výsledků se zdá, že přes úsilí věnované výuce neodkladné resuscitace mezi laickou veřejností jsou znalosti nízké a měl by být změněn systém výuky a zařazeny opakovací kurzy. V další části bude ověřován systém výuky pomocí didaktického filmu.

Klíčová slova:
kardiopulmonální resuscitace, neodkladná resuscitace.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa