Abdominální tuberkulóza v CT obrazu


Abdominální tuberkulóza v CT obrazu

Tuberkulóza dle vyhlášení WHO je považována za celosvětové zdravotní nebezpečí. Téměř 1 % světové populace je každoročně nově infikováno tuberkulózou a téměř 3 miliony případů se nově objeví jen v jihovýchodní Asii. Prevalence extrapulmonální tuberkulózy stoupá, což je nejspíše způsobeno vzrůstající prevalencí AIDS. Osmapadesátiletý muž, imigrant z jihovýchodní Asie, byl přijat se subileózním stavem na interní oddělení. Dlouhodobě trpěl malátností, hubnutím a dalšími nespecifickými příznaky. Z laboratorních hodnot byla nápadná pouze zvýšená sedimentace erytrocytů a elevace jaterních testů. Při koloskopii bylo vyjádřeno podezření na Crohnovu chorobu. CT vyšetření odhalilo několik úseků infiltrovaného střeva. Bylo postižené tlusté i tenké střevo charakteru skip-lesions, kratší postižené úseky byly bez poruchy pasáže a bez prestenotické dilatace. Rovněž byly zvětšené mezenteriální, periportální a retroperioteneální uzliny. V malé pánvi, mezi střevními kličkami a při dorzálním okraji jater byla nalezena volná tekutina. Parenchymové orgány dutiny byly bez signifikantního ložiskového postižení. V diferenciální diagnostice byla zvažována Crohnova choroba a maligní lymfom. Teprve probatorní laparoskopie stanovila správnou diagnózu abdominální tuberkulózy. Prevalence tuberkulózy celosvětově stoupá a i v západních zemích se objevují vzácné formy extrapulmonální tuberkulózy. Zvláštní pozornost vyžadují imunosuprimovaní pacienti a pacienti, kteří v předchorobí pobývali v zemích endemického výskytu tuberkulózy, nebo přímo z těchto zemí pocházejí.

Klíčová slova:
počítačová tomografie, abdominální tuberkulóza.


Abdominal Tuberculosis in CT Imaging

According to WHO declaration, tuberculosis is considered the world health danger. Almost 1 % of world population is infected by tuberculosis every year and up to 3 millions of new cases are registered in the south-east Asia only. Prevalence of extra-pulmonary tuberculosis is rising, which is probably caused by the rising prevalence of AIDS. Fifty eight years old man, the immigrant from south-east Asia was accepted in a subileous state at the department of Internal medicine. He had suffered for longer period from the torpidness, tabescence and other non-specific symptoms. Among results of laboratory tests, the higher erythrocyte sedimentation and elevation of liver tests were conspicuous. After the colonoscopy, suspicion on the Crohn’s disease was expressed. CT examination revealed several segments of the infected intestine. Both the small and large intestine were affected with skip-lesions; short afflicted segments had not the passage impaired with no ring-like dilatations. Mesenterial, periportal and retroperitoneal lymph nodes were enlarged. In the small pelvis, between the intestine and at the dorsal margin of the liver, some free fluid was visible. Abdominal parenchymatose organs had no obvious focal afflictions. In the differential diagnose, the Crohn’s disease and the malignant lymphoma were considered. The probatory laparoscopy gave the correct diagnosis of the abdominal tuberculosis. Prevalence of tuberculosis is rising in the whole world, and in western countries rare cases of extrapulmonary tuberculosis can be found. A higher attention is necessary in cases of immuno-suppressed patients, who earlier lived in countries with endemic tuberculosis, or in cases of patients originating in those countries.

Key words:
computer tomography, abdominal tuberculosis.


Autoři: H. Malíková;  B. Míková
Působiště autorů: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 557-559
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Tuberkulóza dle vyhlášení WHO je považována za celosvětové zdravotní nebezpečí. Téměř 1 % světové populace je každoročně nově infikováno tuberkulózou a téměř 3 miliony případů se nově objeví jen v jihovýchodní Asii. Prevalence extrapulmonální tuberkulózy stoupá, což je nejspíše způsobeno vzrůstající prevalencí AIDS. Osmapadesátiletý muž, imigrant z jihovýchodní Asie, byl přijat se subileózním stavem na interní oddělení. Dlouhodobě trpěl malátností, hubnutím a dalšími nespecifickými příznaky. Z laboratorních hodnot byla nápadná pouze zvýšená sedimentace erytrocytů a elevace jaterních testů. Při koloskopii bylo vyjádřeno podezření na Crohnovu chorobu. CT vyšetření odhalilo několik úseků infiltrovaného střeva. Bylo postižené tlusté i tenké střevo charakteru skip-lesions, kratší postižené úseky byly bez poruchy pasáže a bez prestenotické dilatace. Rovněž byly zvětšené mezenteriální, periportální a retroperioteneální uzliny. V malé pánvi, mezi střevními kličkami a při dorzálním okraji jater byla nalezena volná tekutina. Parenchymové orgány dutiny byly bez signifikantního ložiskového postižení. V diferenciální diagnostice byla zvažována Crohnova choroba a maligní lymfom. Teprve probatorní laparoskopie stanovila správnou diagnózu abdominální tuberkulózy. Prevalence tuberkulózy celosvětově stoupá a i v západních zemích se objevují vzácné formy extrapulmonální tuberkulózy. Zvláštní pozornost vyžadují imunosuprimovaní pacienti a pacienti, kteří v předchorobí pobývali v zemích endemického výskytu tuberkulózy, nebo přímo z těchto zemí pocházejí.

Klíčová slova:
počítačová tomografie, abdominální tuberkulóza.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa