Neinvazivní detekce jaterní fibrózy u nemocných s chronickou virovou hepatitidou C


Neinvazivní detekce jaterní fibrózy u nemocných s chronickou virovou hepatitidou C

Východisko.
Cílem práce bylo stanovení citlivosti sérových testů APRI, indexu jaterní fibrózy dle Fornse a α2makroglobulinu v detekci jaterní fibrózy.

Metody a výsledky.
Studovaný soubor tvoří 30 nemocných s chronickou virovou hepatitidou C, všichni byli infikování HCV typem 1a, resp.1b. Bioptický nález hodnotil jen jeden patolog a jaterní fibróza byla klasifikovaná dle Battse–Ludwiga.

Závěry.
Statisticky významná byla nalezena korelace hodnot APRI testu a α2makroglobulinu se stupněm fibrózy. Naopak jsme neprokázali statisticky významnou citlivost indexu jaterní fibrózy dle Fornse.

Klíčová slova:
jaterní fibróza, neinvazivní detekce, chronická virová hepatitida C.


Non-invasive Detection of Liver Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C

Background.
The aim of study, which was supported by grant IGA MZ ČR NR 7814-3, was to determine sensitivity of serum tests APRI, test of liver fibrosis according Forns and α2macroglobulin in detection of liver fibrosis.

Methods and Results.
The cohort study included 30 patients with chronic hepatitis C, all were infected HCV genotyp 1a or 1b. Liver biopsy specimen was evaluated by one pathologist and liver fibrosis was classified according Battes–Ludwig.

Conclusions.
Statistically significant correlation of APRI and α2macroglobulin with the stage of fibrosis was identified; while there was no statistically significant sensitivity of Forns test of liver fibrosis.

Key words:
liver fibrosis, non-invasive detection, chronic viral hepatitis C.


Autoři: K. Aiglová 1;  J. Ehrmann jr. 2;  J. Ehrmann 1
Působiště autorů: II. interní klinika LF a FN, Olomouc 1;  Ústav patologie LF a FN Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 542-545
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem práce bylo stanovení citlivosti sérových testů APRI, indexu jaterní fibrózy dle Fornse a α2makroglobulinu v detekci jaterní fibrózy.

Metody a výsledky.
Studovaný soubor tvoří 30 nemocných s chronickou virovou hepatitidou C, všichni byli infikování HCV typem 1a, resp.1b. Bioptický nález hodnotil jen jeden patolog a jaterní fibróza byla klasifikovaná dle Battse–Ludwiga.

Závěry.
Statisticky významná byla nalezena korelace hodnot APRI testu a α2makroglobulinu se stupněm fibrózy. Naopak jsme neprokázali statisticky významnou citlivost indexu jaterní fibrózy dle Fornse.

Klíčová slova:
jaterní fibróza, neinvazivní detekce, chronická virová hepatitida C.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa