Změny hladin inhibitoru aktivace plazminogenu (PAI-1) v průběhu estrogenní substituční terapie


Změny hladin inhibitoru aktivace plazminogenu (PAI-1) v průběhu estrogenní substituční terapie

Východisko.
Cílem studie bylo zjistit změny plazminogen activator inhibitor – 1(PAI-1) jako biochemického rizikového faktoru pro kardiovaskulární nemoci při různých aplikačních formách časně zahájené estrogenní substituční terapie. 

Metody a výsledky.
V prospektivní randomizované 12týdenní intervenční studii byl v cross-over designu podáván estradiol perorálně v dávce 2 mg denně nebo transdermálně v dávce 0,05 mg denně. Zařazeno bylo 45 zdravých postmenopauzálních žen do 12 týdnů od odstranění dělohy a vaječníků (chirurgické kastrace). Studii dokončilo 41 žen a jejich data byla analyzována. Průměrný věk byl 49±6 let. PAI-1 bylo stanoveno bio imunoassay (ChromolyzeTM PAI-1). Po perorální estrogenní terapii hladina PAI-1 signifikantně (p=0,001) klesla z 11,39±12,02 IU/l na 5,0±5,27 IU/l. Tyto změny jsou významné i ve srovnání s nesignifikantními změnami po transdermální léčbě. 

Závěry.
Perorální terapie významně snížila hladiny PAI-1 ve srovnání s transdermální. Tyto změny jsou z pohledu kardiovaskulárního rizika příznivé. 

Klíčová slova:
estrogenní substituční terapie, kardiovaskulární riziko, PAI-1.


Changes of Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-1) During Estrogen Replacement Therapy

Background.
The purpose of the present study was to determine changes of plasminogen activator inhibitor – 1 (PAI-1) as biochemical cardiovascular risk factor during the use of different administration methods in the early estrogen replacement therapy. 

Methods and Results.
In a 12-week prospective, randomized, interventional, cross-over trial, oestradiol was administered orally in a dose of 2 mg daily or transdermally in a dose of 0.05 mg daily. Forty-five healthy postmenopausal women were included into the study within 12 weeks after the hysterectomy and ovariectomy (surgical castration). Forty-one women completed the study and their data were analyzed. The average age was of 49±6 years. PAI-1 was determined by bioimmunoassay (ChromolyzeTM PAI-1). The PAI-1 level decreased statistically significantly (p = 0.001) after the oral oestrogen therapy from 11.39±12.02 IU/l to 5.0±5.27 IU/l. Changes are also significant compared with non-significant changes after the transdermal therapy. 

Conclusions.
The oral therapy reduced statistically significantly PAI-1 levels compared with the transdermal method of administration. This change is beneficial from the view of cardiovascular risk. 

Key words:
Estrogen replacement therapy, cardiovascular risk, PAI-1.


Autoři: Z. Žižka;  T. Fait ;  M. Vráblík 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 874-877
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo zjistit změny plazminogen activator inhibitor – 1(PAI-1) jako biochemického rizikového faktoru pro kardiovaskulární nemoci při různých aplikačních formách časně zahájené estrogenní substituční terapie. 

Metody a výsledky.
V prospektivní randomizované 12týdenní intervenční studii byl v cross-over designu podáván estradiol perorálně v dávce 2 mg denně nebo transdermálně v dávce 0,05 mg denně. Zařazeno bylo 45 zdravých postmenopauzálních žen do 12 týdnů od odstranění dělohy a vaječníků (chirurgické kastrace). Studii dokončilo 41 žen a jejich data byla analyzována. Průměrný věk byl 49±6 let. PAI-1 bylo stanoveno bio imunoassay (ChromolyzeTM PAI-1). Po perorální estrogenní terapii hladina PAI-1 signifikantně (p=0,001) klesla z 11,39±12,02 IU/l na 5,0±5,27 IU/l. Tyto změny jsou významné i ve srovnání s nesignifikantními změnami po transdermální léčbě. 

Závěry.
Perorální terapie významně snížila hladiny PAI-1 ve srovnání s transdermální. Tyto změny jsou z pohledu kardiovaskulárního rizika příznivé. 

Klíčová slova:
estrogenní substituční terapie, kardiovaskulární riziko, PAI-1.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa