Nutrigenetika a nutrigenomika


Nutrigenetika a nutrigenomika

Podle zpráv WHO ovlivňují dietní faktory významně výskyt více než 2/3 onemocnění. Jde zejména o vlivy zahrnované dnes pod pojmy nutrigenetika a nutrigenomika. Jako nutrigenetika je označována věda zabývající se individuálními odlišnostmi v reakci na dietu podmíněnými geneticky. Nutrigenomika se zabývá úlohou složek výživy v expresi genů. V přehledu jsou tyto pojmy vysvětleny. Jejich význam je ukázán na příkladech vysvětlujících rozdílné výskyty chorob v populacích a na příkladu interakce dietních vlivů a genomu u hypertenze, aterosklerózy a nádorových onemocnění. V budoucnu nutrigenetika a nutrigenomika zcela jistě zásadně ovlivní preventivní i klinickou medicínu. 

Klíčová slova:
genom, dieta, nutrice, hypertenze, ateroskleróza, nádory, receptory PPAR.


Nutrigenetics and Nutrigenomics

According to WHO reports diet factors influence occurrence of more than 2/3 of diseases. Most of these factors belong to the categories of nutrigenetics a nutrigenomics. Nutrigenetics concerns individual differences in the reaction to food based on the genetic factors. Nutrigenomics analyses direct influences of nutrients on gene expression. Both terms are explained in our review article. Importance of nutritional factors is explained on differences of epidemiology of the same disease in different countries and on the examples of interaction of nutrition and genes for hypertension, atherosclerosis and cancer. In the future both, nutrigenetics a nutrigenomics, will induce many changes in preventive and also in clinical medicine. 

Key words:
Genoma, diet, nutrition, hypertension, atherosclerosis, cancer, receptors PPAR.


Autoři: Š. Svačina
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 837-839
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Podle zpráv WHO ovlivňují dietní faktory významně výskyt více než 2/3 onemocnění. Jde zejména o vlivy zahrnované dnes pod pojmy nutrigenetika a nutrigenomika. Jako nutrigenetika je označována věda zabývající se individuálními odlišnostmi v reakci na dietu podmíněnými geneticky. Nutrigenomika se zabývá úlohou složek výživy v expresi genů. V přehledu jsou tyto pojmy vysvětleny. Jejich význam je ukázán na příkladech vysvětlujících rozdílné výskyty chorob v populacích a na příkladu interakce dietních vlivů a genomu u hypertenze, aterosklerózy a nádorových onemocnění. V budoucnu nutrigenetika a nutrigenomika zcela jistě zásadně ovlivní preventivní i klinickou medicínu. 

Klíčová slova:
genom, dieta, nutrice, hypertenze, ateroskleróza, nádory, receptory PPAR.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa